วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Thread Plug Gages & Thread Ring Gages Tel: 02-1752487-8

 Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 

ส่งขอราคา มาทางอีเมลล์ 
Email: rollingdie@gmail.com

http://www.smptthailand.com


Factory:  13/20 หมู่ 10 ซอยบางปลา19 ถ.เทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี 
                  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel: 02-1752487-8      Fax: 02-175-2489
  
        

http://threadgages.blogspot.com/   (เกจวัดเกลียว)

http://threadrollingdies.blogspot.com/  (ลูกรีดเกลียว)

http://specialtaps.blogspot.com/  (ดอกต๊าปเกลียวพิเศษ)

http://specialrounddies.blogspot.com/ (ดายต๊าปเกลียว ไดต๊าป)

http://knurlingwheel.blogspot.com/  (ล้อพิมพ์ลาย)

http://flatthreadrollingdies.blogspot.com/ (แผ่นรีดเกลียว)

http://smptgauge.blogspot.com/(เกจวัดรูใน-โตนอก)

http://rebar-coupler-thread.blogspot.com/  (เกลียวข้ออ้อยก่อสร้าง)

1.Thread Plug Gauge &; Thread Ring Gauge  
&( Special Custom -Made Gauge) 
 1.1 Taper/Pipe Thread Gauge
 1.2 Limit  Thread Gauge
 1.3 Wear Checking Plug Gauge

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap) HSS / Carbide
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)
     4.1 Made to order Special Thread form 
5. Serration Spline Dies
6.Special Round Dies (External Thread Cutting)
7. Knurling Wheels
8. Made to Order .. Refer..Drawing
   8.1 Snap Gauge
   8.2 Block Gauge 
   8.3 Plug Gauge /Ring Gauge
PLAIN PLUG LIMIT GAUGES
THREAD PLUG GAUGES
PLAIN RING GAUGES
THREAD RING GAUGES
SNAP GAUGES
BLOCK GAUGES
BALL GAUGES
INSPECTION JIG AND TYPE
SPLINE GAUGES
AIR GAUGES

1.We offer a wide range of precision profile ground standard & non standard circular Thread Rolling Die.
Circular thread rolling dies are Infeed, Thrufeed, Taper entry through feed, Taper & straight entry In-feed
through- feed of RPT, BSPT type Rolls.
2. We also offers threading dies and thread rolls.

ผลิตดอกต๊าปเกลียวพิเศษ (เกลียวใหญ่ เกลียวโอเว่อร์ไซด์ เกลียวซ้าย)
We offer a superior range of precision engineered Industrial Spline Rolls & NBSP, that offer a high degree of accuracy of work piece. Our industrial spline rolls improve the fatigue and wear properties of the machines. These are also customized as per the specifications and needs of our clients.
เพิ่มคำอธิบายภาพ
Siam Master Precision Tool / Plain Plug Gauge


เพิ่มคำอธิบายภาพ
ดอกต๊าปเกลียวพิเศษ สั่งทำ
เกจวัดเกลียวยาวพิเศษ สั่งทำ
Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 

ส่งขอราคา มาทางอีเมลล์ 
Email: rollingdie@gmail.com

1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  
&( Special Custom -Made Gauge)

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap)
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)

5.Special Round Dies (External Thread Cutting)


http://www.smpt.co.th/

Skype : best-wise
QQ number : 2739610228 
Email : rollingdie@gmail.com

1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  

&( Special Custom -Made Gauge)
ねじプラグゲージとねじリングゲージ Email: rollingdie@gmail.comEmail: rollingdie@gmail.comThread Gaugeเครื่องมือวัดเกลียว

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
プラグゲージの設定&リングゲージを設定する


3. Special Taps (Custom-Made Tap)


Inch to meter conversion table (Thailand)
4.Thread Rolling Dies (NEW & Regrind )
เครื่องเจียรลูกรีดเกลียวGrinding Threadwww.smpt.co.th

5.Special Round Dies (External Thread Cutting)


Email: rollingdie@gmail.com
ดายต๊าปเกลียวนอก


1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  &( Special Custom -Made Gauge)

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap)
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)
5.Special Round Dies (External Thread Cutting)

Japan Office
会社名 :株式会社恵誠国際
〒125-0002 東京都葛飾区西亀有3-18-2-104
TEL: 81-3-36093670 
FAX:81-3-36041393


最も良い品質
JISゲージ方式用ゲージ
Siam Master Precision Tool LTD.
タイ精密ツール株式有限会社http://www.smpt.co.th/
(Thailand) Tel: 021383617-8 Fax: 021383619

Screw Plug Gauge / Screw Ring Gauge / Pin Gage/ Thread Ring Gauge/ Thread Plug Gauge/Setting Ring Gage/Thread Gauge
???T?1

Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 
http://www.smpt.co.th/
Tel: 021383617-8   Fax: 021383619

Thread Professional

Japan Office
会社名 :株式会社恵誠国際
〒125-0002 東京都葛飾区西亀有3-18-2-104
TEL: 81-3-36093670 
FAX:81-3-36041393

Thread Plug Gauge / Thread Ring Gauge


Ring Gauge/ Pin Gages
Class 4h = Class 1
GR WR

Taper Gauge
which includes calibration with 17025 and certification
***Thread Plug Gages & Thread Ring Gauges (GO/NOGO)
***Plug Gages & Ring Gages Metric (M) ,BSW, BSPP, BSPT ,UNC UNF, UNC, UNF, UNEF, UNS, 4UN、6UN、8UN 12UN、16UN、20UN 28UN、32UN,12UN ,G ,PF, Rp ,PS ,NPSC ,NPSM, NPSL, R ,PT, Rc、R ,Rp, NPT NPTR, NPTF6h/6g = Class 2 8g = Class3 4H/5H= Class 1 6H=Class2 7H=Class3 タイのマネージャ
ลูกรีดเกลียว
II /GR WR Class2 GR WR I / GR WR Class1 GR WR III / GR WR Class 3 GR2 WR2 / GR1 WR1/ GR3 WR3 GR IR II/ GR IR I/ GR IR III GW GRGF GRNF NRGF NRNF GP WP II / GP WP Class2 GP WP I / GP WP Class1 GP WP III / GP WP Class3 GP2 WP2 / GP1WP1 /GP3WP3 GP IP Class1 /GP IP Class2 /GP IP Class3 GO/NOGO Thread Plug Gages & Thread Ring Gages M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x0.75, M8x1,M8x1.25, M9x0.75, M9x1.0, M9x1.25, M10x0.75, M10x1.0, M10x1.25, 1M0x1.5, M11x0.75, M11x1.0, M11x1.25, M11x1.5, M12x0.75, M12x1.0, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.0, M14x1.25, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.0, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M6x0.75, M6x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.5, M16x2.0, M18x1.5, M18x2.5,M20x1.5, M20x2.5, M22x1.5, M22x2.5, M24x1.5, M24x3.0 No.4 -40UNC No.5 -44UNF No.5 -40UNC No.6 -40UNF No.6 -32UNC No.8 -36UNF No.8 -32UNC No.10 -32UNF No.10 -24UNC 1/4" -28UNF 1/4 -20UNC 5/16 -24UNF 5/16 -18UNC 3/8 -24UNF 3/8 -16UNC 7/16 -20UNF 7/16 -14UNC 1/2 -20UNF 1/2 -13UNC 9/16 -18UNF 9/16 -12UNC 5/8 -18UNF 5/8 -11UNC 3/4 -16UNF 3/4 -10UNC 7/8 -14UNF 7/8 -9 UNC 1 -12UNF 1 -8 UNC G 1/16 -28 G 1/8 -28 G 1/4 -19 G 3/8 -19 G 1/2 -14 G 5/8 -14 G 3/4 -14 G 7/8 -14 G 1 -11 G 1 1/8 -11 G 1 1/4 -11 G 1 1/2 -11 G 1 3/4 -11 G 2 -11 PF 1/8 -28 PF 1/4 -19 PF 3/8 -19 PF 1/2 -14 PF 5/8 -14 PF 3/4 -14 PF 7/8 -14 PF 1 -11 PF 1 1/8 -11 PF 1 1/4 -11 PF 1 1/2 -11 PF 1 3/4 -11 PF 2 -11 R 1/16 -28 R 1/8 -28 R 1/4 -19 R 3/8 -19 R 1/2 -14 R 3/4 -14 R 1 -11 R 1 1/4 -11 R 1 1/2 -11 R 2 -11 NPT 1/8 -27 NPT 1/4 -18 NPT 3/8 -18 NPT 1/2 -14 NPT 3/4 -14 NPT 1 -11 1/2 NPT 1 1/4 -11 1/2 NPT 1 1/2 -11 1/2 NPT 2 -11 1/2 PT 1/16 -28 PT 1/8 -28 PT 1/4 -19 PT 3/8 -19 PT 1/2 -14 PT 3/4 -14 PT 1 -11 PT 1 1/4 -11 PT 1 1/2 -11 PT 2 -11 Checking Gage For Limit gageGO check plug for New Go thread ring gage = GRGFNOT GO check plug for New GO Thread ring gages= GRNF Wear check Plug for GO thread Ring Gage =GWGO check plug for New NOT GO thread Ring gage = NRGFNOT GO check plug for New NOT GO thread Ring Gage= NRNFWear check plug For NOT GO thread Ring Gage = NW G-Series "BSPP" or "BSPF" - 1 1/2-11 1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1 1/4-11 1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1-1/2-11-1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1-11 1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1/2-14NPT TAPER PLUG GAUGE - 1/4-18 NPT THREAD PLUG GAGE, NPT - 1/4-18NPT TAPER PLUG GAUGE - 1/4-28UNF-2B THREAD PLUG GAGE, GO/NOGO - 1/8-27NPT TAPER PLUG GAUGE - 10-32UNF-2B THREAD PLUG GAGE, GO/NOGO - 2-11 1/2NPT TAPER PLUG GUAGE - 2-11-1/2 NPT TAPER PLUG GAUGE - 3/4-14NPT TAPER PLUGE GAUGE - 3/8-16UNC-IR2A THREAD RING - 3/8-18NPT TAPER PLUG GAUGE - THREAD PLUG GAGE - THREAD PLUG GAUGE - GO/NO GO THREAD RING GAGE - GO/NO GO THREAD RING GAUGE - GPII-IPII Screw Gauge M14P1.5 - GPII-WPII Screw Gauge M2P0.4 - GPII/WPII THREAD PLUG GAUGE - HD1585-45 THREAD PLUG GAGE - M1.2X0.25 -6H GR SCREW GAUGE - M1.2X0.25 -6H NR SCREW GAUGE - M1.2X0.25 46H GR SCREW GAUGE - M1.6X0.35 THREAD PLUG GAUGE - M1.7P0.2 THREAD PLUG GAUGE - M10P1.5 THREAD PLUG GAUGE - M10P1.5 THREAD RING GAUGE - M12P1.75 THREAD PLUG GAUGE - M14P1.5 THREAD PLUG GAUGE - M2.5X0.45 THREAD PLUG GAGE - M2.5X0.45-6HX8L THREAD PLUG GAUGE - M2.6P0.45 THREAD PLUG GAUGE - M22P1 GR II THREAD RING GAUGE - M22P1 IR II THREAD RING GAUGE - M22P1 ISR II GO/NOGO RING GAUGE SET - M22P1.5 THREAD PLUG GAUGE - M2P0.4 THREAD PLUG GAUGE - M32P2 THREAD PLUG GAUGE - M3X0.5 THREAD PLUG GAGE - M4X0.7 THREAD PLUG GAUGE - M4X0.7 THREAD RING GAUGE - M55P2 THREAD PLUG GAUGE - M5X0.8 THREAD PLUG GAGE - M5X0.8 THREAD PLUG GAUGE - M5X0.8 THREAD RING GAUGE - M6P1 THREAD PLUG GAGE - M6P1 THREAD PLUG GAUGE - M6P1 THREAD RING GAUGE - M8P1.25 THREAD PLUG GAUGE - M8P1.25 THREAD RING GAUGE - N/A THREAD RING GAUGE - NPT1-11-1/2 THREAD PLUG NPT - NPT1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT 1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT 1/8 TAPER PLUG GAUGE - PT1 TAPER PLUG GAUGE - PT1-1/2 TAPER PLUG GAUGE - PT1-1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT2-11 THREAD PLUG NPT - PT3/4 TAPER PLUG GAUGE - PT3/8 TAPER PLUG GAUGE - R1 TAPER PLUG GAUGE - R1/2 TAPER PLUG GAUGE - R1/4 TAPER PLUGE GAUGE - R1/8 TAPER PLUG GAUGE - R3/4 TAPER PLUG GAUGE - R3/8 TAPER PLUG GAUGE 1 1/16-12 UN 2A 1 1/16-12 UNJ3A 1 1/16-18UNEF2A 1 1/16-20 UN2A 1 1/2-12 UNF 2A 1 1/4-18 UNEF2A 1 7/16-20 UN 2A 1 7/8-14 UNS 2A 1.173-32 UNS-3A 1/2-20 UNF 2A 1/2-20 UNF 3A 1/2-28 UNEF 2A 1/2-28 UNEF-2A 1/2-40 UNS 2A 1/4-18 NPT L-1 1/4-18 NPTF L1 1/4-18 NPTF L-1 1/4-18 NPTF 1/4-20 UNC 2A 1/4-20 UNC-2A L 1/4-20 UNC-2A 1/4-24 UNS 2A 1/4-28 UNF 2A 1/4-28 UNF-2A 1/4-36 UNS-2A 1/4-48 UNS2A 1/8-27 NPT L-1 11/16-18 UNS 2A 11/16-24 UNEF-2 11/16-24 UNEF2A 1-20 UNEF-2A 13/16-20 UNEF2A 15/16-20 UNEF 2A 15/16-20 UNEF2A 15/16-20UNEF-2A 15/16-28 UNJ-3A 1-7/8-14 UNS 2A 2 1/4-14 UNS 2A 2 1/8-16 UN 2A 2 3/4-14 UNS 2A 3/4-20 UNEF 2A 3/4-20 UNEF-2A 3/4-24 UNS 2A 3/4-27 UNS 2A 3/4-2A UNS 2A 3/8-24 UNF 2A 3/8-24 UNF-2A 3/8-32 UNEF 2A 3/8-32 UNEF-2A 3/8-36 UNS 2A 5/16-18 UNC 2A 5/16-18 UNC-2A 5/16-24 UNF 2A 5/16-24 UNF2A 5/16-32 UNEF-2A 5/16-40 UNS 2A 5/16-40 UNS 2A 5/16-40 UNS3A 5/16-40-UNS 2A 5/8-11 UNC 2A 5/8-20 UN 2A 5/8-24 UNEF 2A 5/8-24 UNEF-2A 5/8-24 UNEF-3A 7/16-20 UNF 3A 7/16-20 UNF-2A 7/16-20 UNF-3A 7/16-28 UNEF 2A 7/16-28 UNEF-2A 7/16-28UNEF2A 7/16-32 UN 2A 7/8-14 UNF 2A 7/8-14 UNJF-3A 7/8-20 UNEF 2A 7/8-22 UNS 2A 9/16-12 UNC 3A 9/16-18 UNF 2A 9/16-18 UNF 3A 9/16-18 UNF2A 9/16-18 UNJF-3A 9/16-20 UN 2A 9/16-24 UNEF 2A 9/16-28 UN 2A 9/16-32 UN 2A M10 X 1.0 6g M12X1.0 6g M14 X 1.0 6g M14x1.0 6g M14x1.5 6g M2 X 0.4 6g M2.5 X.45 6g M2.5X.45 6g M2.5X.45 M3 X 0.5 6g M30 X 1.5 4g 6g M3X0.5 6g M4 X 0.7 6g M4X0.5 6g M4x0.7 6g M4XO 7 6g M4XO.7 6g M5X0.8 6g M6 X 1.0 6g M6X1.0 6g M7x0.75 6g M8 X 1.0 6g M8 X 1.25 6g M8X.750 6g M9X0.5-6g 1 1/16-12 UN 2B 1 1/16-12 UNJ3B 1 1/16-18UNEF2B 1 1/16-20 UN2B 1 1/2-12 UNF 2B 1 1/4-18 UNEF2B 1 7/16-20 UN 2B 1 7/8-14 UNS 2B 1.173-32 UNS-3B 1/2-20 UNF 2B 1/2-20 UNF 3B 1/2-28 UNEF 2B 1/2-28 UNEF-2B 1/2-40 UNS 2B 1/4-18 NPT L-1 1/4-18 NPTF L1 1/4-18 NPTF L-1 1/4-18 NPTF 1/4-20 UNC 2B 1/4-20 UNC-2B L 1/4-20 UNC-2B 1/4-24 UNS 2B 1/4-28 UNF 2B 1/4-28 UNF-2B 1/4-36 UNS-2B 1/4-48 UNS2B 1/8-27 NPT L-1 11/16-18 UNS 2B 11/16-24 UNEF-2 11/16-24 UNEF2B 1-20 UNEF-2B 13/16-20 UNEF2B 15/16-20 UNEF 2B 15/16-20 UNEF2B 15/16-20UNEF-2B 15/16-28 UNJ-3B 1-7/8-14 UNS 2B 2 1/4-14 UNS 2B 2 1/8-16 UN 2B 2 3/4-14 UNS 2B 3/4-20 UNEF 2B 3/4-20 UNEF-2B 3/4-24 UNS 2B 3/4-27 UNS 2B 3/4-2B UNS 2B 3/8-24 UNF 2B 3/8-24 UNF-2B 3/8-32 UNEF 2B 3/8-32 UNEF-2B 3/8-36 UNS 2B 5/16-18 UNC 2B 5/16-18 UNC-2B 5/16-24 UNF 2B 5/16-24 UNF2B 5/16-32 UNEF-2B 5/16-40 UNS 2B 5/16-40 UNS 2B 5/16-40 UNS3B 5/16-40-UNS 2B 5/8-11 UNC 2B 5/8-20 UN 2B 5/8-24 UNEF 2B 5/8-24 UNEF-2B 5/8-24 UNEF-3B 7/16-20 UNF 3B 7/16-20 UNF-2B 7/16-20 UNF-3B 7/16-28 UNEF 2B 7/16-28 UNEF-2B 7/16-28UNEF2B 7/16-32 UN 2B 7/8-14 UNF 2B 7/8-14 UNJF-3B 7/8-20 UNEF 2B 7/8-22 UNS 2B 9/16-12 UNC 3B 9/16-18 UNF 2B 9/16-18 UNF 3B 9/16-18 UNF2B 9/16-18 UNJF-3B 9/16-20 UN 2B 9/16-24 UNEF 2B 9/16-28 UN 2B 9/16-32 UN 2B M10 X 1.0 6H M12X1.0 6H M14 X 1.0 6H M14x1.0 6H M14x1.5 6H M2 X 0.4 6H M2.5 X.45 6H M2.5X.45 6H M2.5X.45 M3 X 0.5 6H M30 X 1.5 6H M3X0.5 6H M4 X 0.7 6H M4X0.5 6H M4x0.7 6H M4XO 7 6H M4XO.7 6H M5X0.8 6H M6 X 1.0 6H M6X1.0 6H M7x0.75 6H M8 X 1.0 6H M8 X 1.25 6H M8X.750 6H M9X0.5-6H 4NC40, 6NC32, 8NC32, 10NC24, 10NF32, 12NC24, 1/4NC20, 1/4NF28, 1/4NS24, 1/4NS32, 5/16NC18, 5/16NF24, 3/8NC16, 3/8NF24, 7/16NC14, 7/16NF20, 1/8NPT27, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.51/2NC13, 1/2NF20, 9/16NC12, 9/16NF18, 5/8NC11, 5/8NF18, 3/4NC10, 3/4NF16, 1/4NPT18, M12x1.25, M12x1.75, M14x1.25, M18x1.5
・メートルねじ用ゲージGauges for metric threads・ユニファイねじ用ゲージGauges for unified screw threads・管用平行ねじゲージStraight pipe thread gauges・電線管ねじ用ゲージGauges for conduit tube threads・自転車ねじ用ゲージGauges for bicycle threads・ミシン用ねじゲージThread gauges for sewing machines・ウイットねじ用ゲージGauges for Whitworth threads・メートル台形ねじ用ゲージGauges for metric trapezoidal threads・アクメねじ用ゲージGauges for acme threads・バットレスねじ用ゲージGauges for buttress threads・各種水道ねじ用ゲージGauges for various water pipe threads・各種ねじ用メッキ前ゲージGauges for various threads before plating・各種ねじ用多条ねじゲージMultiple thread gauges for various threadsねじ用限界ゲージ Limit Gauges for Threads旧来のJISゲージ方式用ゲージGauges for traditional JIS gauge systemGP=(通りねじプラグゲージ)(GO thread plug gauge)WP=(工作用止りねじプラグゲージ)(NOT GO thread plug gauge for working)IP=(検査用止りねじプラグゲージ)(NOT GO thread plug gauge for inspection)旧来のJISゲージ方式用ゲージGauges for traditional JIS gauge systemGR=(通りねじリングゲージ)(GO thread ring gauge)WR=(工作用止りねじリングゲージ)(NOT GO thread ring gauge for working)IR=(検査用止りねじリングゲージ)(NOT GO thread ring gauge for inspection)ISOゲージ方式用ゲージGauges for ISO gauge systemGP=(通りねじプラグゲージ)(GO thread plug gauge)NP=(止りねじプラグゲージ)(NOT GO thread plug gauge)GR=(通りねじリングゲージ)(GO thread ring gauge)NR=(止りねじリングゲージ)(NOT GO thread ring gauge)ISO thread Class / JIS Thread ClassThread Plug Gages ISO Class 1 = 5HThread Plug Gages JIS Class 1 = IThread Plug Gage ISO Class 2 = 6HThread Plug Gage JIS Class 2 = IIThread Plug Gage ISO Class3 = 7HThread Plug Gage JIS Class 3 = IIIhread Ring Gages ISO Class 1 =4hThread Ring Gages JIS Class 1 = IThread Ring Gauge ISO Class2 =6gThread Ring Gage JIS Class2 = IIThread Ring Gage ISO Class 3 =8gThread Ring Gage JIS Class3 = IIIClass 1 = CloseClass2 = MediumClass3 = LoseThread Plug GageMetric -6H (ISO) ,UNC (ANSI),UNF,UNEF,UNS(ANSI)BC(JIS),SM (JIS)Thread Ring GagesMetric -6g(ISO),UNC,UNF,UNEF,UNS(ANSI),BC(JIS),SM(JIS)Taper Pipe Plug GagesNPTF-L1, NPTF-L3,PT,NPT,R(ISO7-1),R (DIN2999)Taper Pipe Ring GagesNPTF-L1,NPTF-L2,PT,NPT,R(ISO7-1),R(DIN2999)Parallel Pipe plug Gages & Pipe Ring GagesNPSH,NH, NPSL,NPSM(ANSI),PF(JIS),PS(BS), G(ISO) JIS B 0251 JIS B 0052 JIS B 0251 JIS B 0252 JIS B 0255 JIS B 0256 ANSI B1.3─ ANSI B1.2 ─ JIS B 0254 ─ JSI B 0253 ─ ─ ANSI B2.1 ANSI B2.4 ANSI B2.2 ─ ─ ANSI B1.5 ANSI B1.8 ANSI B1.9 JMAS 4002 ─ JCIS 3-63 ─ JMAS 4002 JEL 902、903 JIS B 0253 BS 21: BS 21:1973 ANSI B2.1 ANSI B2.2 MIL-P-7105B JCIS 4-63 JIS R 7202 JIS B 8244-6 JIS B 0205 JIS B 0209 JIS B 0207 JIS B 0211 JIS B 0205 JIS B 0209 JIS B 0207 JIS B 0211 JIS B 0206 JIS B 0210 JIS B 0208 JIS B 0212JIS B 0202 JIS B 0203 JIS B 0204 JIS B 0204 ANSI B2.1 ANSI B2.1、B2.4 ANSI B2.2 BS 2779:1973 JIS B0216 B02717 B0218 JIS B 0216 JIS B 0222 ANSI B1.5 ANSI B1.8 ANSI B1.9 JIS B 0225 JIS B 0226 JIS B 7103 JIS B 7111 JIS B 8031 JIS B 1173 JIS D 4208 JIS D 9422 JIS C 7709 JIS B 2061 JIS Z 1604 JIS B 0203 BS 21:1973 ANSI B2.1 ANSI B2.2 MIL-P-7105B JIS B 7104 JIS B 7201 JIS B 8241 JIS B 8244 JIS B 8245 JIS B 8246 JIS B 0203 GPIP2B GPWP2B GRIR2A GRWR2A GPNP GRNR-A GRNR-B GPIP-A GPWP-A GRIR-A GRWR-A W 1/16" ISO Class Based JIS W 1/8" W 5/32" W 3/16" W 7/32" W 1/4" W 5/16" W 3/8" W 7/16" W 1/2" W 9/16" W 5/8" W 3/4" W 7/8" W 1" W 1 1/8" W 1 1/4" W 1 3/8" W 1 1/2" W 1 5/8" W 1 3/4" W 1 7/8" W 2" W 2 1/4" W 2 1/2" W 2 3/4" W 3 " W 3 1/4" W 3 1/2" W 3 3/4" W 4" No. 4 - 40 UNC No. 5 - 40 UNC No. 6 - 32 UNC No. 8 - 32 UNC No. 10 - 24 UNC No. 12 - 24 UNC 1/4" - 20 UNC 5/16" - 18 UNC 3/8" - 16 UNC 7/16" - 14 UNC 1/2" - 13 UNC 9/16" - 12 UNC 5/8" - 11 UNC 3/4" - 10 UNC 7/8" - 9 UNC 1" - 8 UNC 1 1/8" - 7 UNC 1 1/4" - 7 UNC 1 3/8" - 6 UNC 1 1/2" - 6 UNC 1 3/4" - 5 UNC 2" - 4 1/2 UNC 2 1/4" - 4 1/2 UNC 2 1/2" - 4 UNC 2 3/4" - 4 UNC 3" - 4 UNC 3 1/4" - 4 UNC 3 1/2" - 4 UNC 3 3/4" - 4 UNC 4" - 4 UNC No. 4 - 48 UNF No. 5 - 44 UNF No. 6 - 40 UNF No. 8 - 36 UNF No. 10 - 32 UNF No. 12 - 28 UNF 1/4" - 28 UNF 5/16" - 24 UNF 3/8" - 24 UNF 7/16" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 9/16" - 18 UNF 5/8" - 18 UNF 3/4" - 16 UNF 7/8" - 14 UNF 1" - 12 UNF 1 1/8" - 12 UNF 1 1/4" - 12 UNF 1 3/8" - 12 UNF 1 1/2" - 12 UNF 1/4" - 32 UNEF 5/16" - 32 UNEF 3/8" - 32 UNEF 7/16" - 28 UNEF 1/2" - 28 UNEF 9/16" - 24 UNEF 5/8" - 24 UNEF 11/16" - 24 UNEF 3/4" - 20 UNEF 13/16" - 20 UNEF 7/8" - 20 UNEF 15/16" - 20 UNEF 1" - 20 UNEF 1 1/16" - 18 UNEF 1 1/8" - 18 UNEF 1 1/4" - 18 UNEF 1 5/16" - 18 UNEF 1 3/8" - 18 UNEF 1 7/16" - 18 UNEF 1 1/2" - 18 UNEF 1 9/16" - 18 UNEF 1 5/8" - 18 UNEF 1 11/16" - 18 UNEF NPT American Taper Pipe ThreadANSI B 1.20.1 1/16" NPT27 1/8" NPT27 1/4" NPT18 3/8" NPT18 1/2" NPT14 3/4" NPT14 1" NPT11.5 1 1/4" NPT11.5 1 1/2" NPT11.5 2" NPT11.5 2 1/2" NPT8 3" NPT8 3 1/2" NPT8 4" NPT8 5" NPT8 6" NPT8 8" NPT8 10" NPT8 12" NPT8 R 1/16" R 1/8" R 1/4" R 3/8" R 1/2" R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 2" R 2 1/2" R 3" R 4" R 5" R 6" R 1/16" R 1/8" R 1/4" R 3/8" 1 1/16" - 8UN 1 1/8" - 8UN 1 3/16" - 8UN 1 1/4" - 8UN 1 5/16" - 8UN 1 3/8" - 8UN 1 1/2" - 8UN 1 5/8" - 8UN 1 3/4" - 8UN 1 7/8" - 8UN 2" - 8-UN 2 1/8" - 8UN 2 1/4" - 8UN 2 3/8" - 8UN 2 1/2" - 8UN 1 1/16" - 12UN 1 3/16" - 12UN 1 5/16" - 12UN 1 7/16" - 12UN 1 5/8" - 12UN 1 3/4" - 12UN 1 7/8" - 12UN 2" - 12UN 2 1/8" - 12UN 2 1/4" - 12UN 2 3/8" - 12UN 2 1/2" - 12UN 1" - 16UN 1 1/16" - 16UN 1 1/8" - 16UN 1 3/16" - 16UN 1 1/4" - 16UN 1 5/16" - 16UN 1 3/8" - 16UN 1 7/16" - 16UN 1 1/2" - 16UN 1 5/8" - 16UN 1 3/4" - 16UN 1 7/8" - 16UN 2" - 16UN 2 1/8" - 16UN 2 1/4" - 16UN 2 3/8" - 16UN 2 1/2" - 16UN M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M7X0.75 M8X1.25 M9X1.0 M10X1.0 M10X1.25 M10X1.5 M11X1.0 M12X1.75 M14X1.0 M14X1.5 M14X2.0 M16X2.0 M18X1.5 M18X2.0 M20X2.5 M24X3.0 M30X3.0 M33X2.0 M36X3.0 M36X4.0 1/8"W40 5/32"W32 3/16"W24 1/4"W20 5/16"W18 3/8"W16 7/16"W14 1/2"W12 5/8"W11 3/4"W10 7/8"W9 1"W8 1 1/8W7 1 1/4"W7 NO.4-40UNC NO.5-40UNC NO.6-32UNC NO.8-32UNC NO.10-24UNC NO.12-24UNC 1/4"UNC20 5/16"-18UNC 3/8"-16UNC 7/16"-14UNC 1/2"-13UNC 9/16"-12UNC 5/8"-11UNC 3/4"-10UNC 7/8"-9UNC 1"-8UNC 1 1/8"-7UNC Thailand Thailand Bangkok Siam Master Precision Tool LTD.
M1.6X0.35 THREAD PLUG GAUGE M1.7P0.35 THREAD PLUG GAUGE
- M1.7X0.35-6G THREAD RING GAUGE - M1.7X0.35-6G THREAD RING GAUGE - M1.7X0.35-6H THREAD PLUG GAUGE - M17X1.5 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M17X1.5 THREAD RING GAUGE SET (GO/NOGO) - M18P1.5 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M18P1.5 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M2 P 0.4 PRECISION THREAD GAGES - M2.5X0.45-6G THREAD PLUG GAUGE - M2P0.4 THREAD PLUG GAUGE - M2X0.4-6G THREAD PLUG GAUGE - M3 P0.5 THREAD RING GAUGE - M3 X 0.5 GPIP2 PRECISION THREAD GAUGE - M3X0.5 PRECISION THREAD GAGES - M3X0.5 PRECISION THREAD GAGES - M3X0.5 GPII IPII THREAD PLUG GAUGE - M3X0.5-6G THREAD PLUG GAUGE - M4 P0.7 THREAD RING GAUGE - M4 X 0.7 THREAD PLUG GAUGE - M4X0.7 PRECISION THREAD GAGES - M5 0.8/M6 1.0 PRECISION THREAD GAGES - M5 P0.8 THREAD RING GAUGE - M5 X 0.8 PRECISION THREAD GAGES - M5X0.8-6G THREAD PLUG GAUGE - M6 P1 THREAD RING GAUGE - M6 P1.0 THREAD RING GAUGE - M6P1 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M6P1 THREAD RING GAUGE - M6X1-6G THREAD PLUG GAUGE - PT1/2 TAPER PLUG GAUGE - PT1/4 TAPER RING GAUGE - PT1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT1/8 TAPER RING GAUGE - PT1/8 TAPER PLUG GAUGE - PT3/8 TAPER RING GAUGE - PT3/8 TAPER PLUG GAUGE - R1/8 TAPER PLUG GAUGE


Pin Gages

タイのマネージャ

タイ支社 マネージャー 王士華

外径d / 有効径d2/谷の径d1/許容差

R1/16-28 = 7.723
R1/8-28 = 9.728
R1/4-19 = 13.157
R3/8-19 =16.662
R1/2-14 = 20.955
R3/4-14 =26.441
R1-11 =33.249
R1 1/4-11 =41.910
R1 1/2-11 =47.803


M 2 X 0.4
M 2.5 X 0.45
M 3 X 0.5
M 3.5 X 0.6
M 4 X 0.7
M 5 X 0.8
M 6 X 1.0
M 8 X 1.25
M 8 X 1.0
M 10 X 1.5
M 10 X 1.25
M 10 X 1.0
M 10 X 0.75
M 12 X 1.75
M 12 X 1.5
M 12 X 1.25
M 12 X 1.0
M 14 X 2.0
M 14 X 1.5
M 15 X 1.0
M 16 X 2.0
M 16 X 1.5
M 17 X 1.0
M 18 X 1.5
M 20 X 2.5
M 20 X 1.5
M 20 X 1.0
M 22 X 2.5
M 22 X 1.5
M 24 X 3.0
M 24 X 2.0
M 25 X 1.5
M 27 X 3.0
M 27 X 2.0
M 30 X 3.5
M 30 X 2.0
M 30 X 1.5
M 33 X 2.0
M 35 X 1.5
M 36 X 4.0
M 36 X 2.0
M 39 X 2.0

BSW (British Standard Whitworth)
1/8" BSW 40
5/32" BSW 32
3/16"B SW 24
7/32" BSW 24
1/4" BSW 20
5/16"B SW 18
3/8" BSW 16
7/16"B SW 14
1/2" BSW 12
9/16"B SW 12
5/8" BSW 11
3/4" BSW 10
7/8" BSW 9
1" BSW 8
1 1/8 "BSW 7
1 1/4" BSW 7
1 3/8" BSW 6
1 1/2" BSW 6
1 5/8" BSW 5
1 3/4" BSW 5
2" BSW 4 1/2
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
G1/8"-28
G1/8"-28
G1/4-19
G1/4-19
G3/8-19
G3/8-19
G1/2-14
G1/2-14
G5/8-14
G5/8-14
G3/4-14
G3/4-14
G7/8-14
G7/8-14
G1"-11
G1"-11
G1 1/8"-11
G1 1/8"-11
G1 1/4"-11
G1 1/4"-11
G1 3/8"-11
G1 1/2"-11
G1 1/2"-11
G1 5/8-11
G1 3/4"-11
G1 3/4"-11
G2"-11
Taper (BSPT) -- (R)
R1/16"-28
R1/8"-28
R1/4"-19
R3/8"- 19
R1/2"- 14
R3/4"-14
R1"-11
R1 1/4"-11
R1 1/2"-11
R2"-11
R2 1/2"-11
R3"-11
R4"-11
R5"-11
R6"-11
1/16"BSPT28
1/8"BSPT28
1/4"BSPT19
3/8"BSPT19
1/2"BSPT14
3/4"BSPT14
1"BSPT11
1 1/4"BSPT11
1 1/2"BSPT11
2"BSPT11
2 1/2"BSPT11
3"BSPT11
4"BSPT11
5"BSPT11
6"BSPT11
PIPE THREAD -- BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL -- BSPP/BSPF
PIPE THREAD -- JAPANESE PIPE PARALLEL -- PF
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
M1.6X0.35
M1.8X0.35
M2X0.4
M2.2X0.45

M2.5X0.45
M3X0.5
M3.5X0.6
M4X0.7

M4.5X0.75
M5X0.8
M6X1.0


M8X1.25
M9X1.25
M10X1.5
M11X1.5

M12X1.75
M14X2.0
M16X2.0
M18X2.5

M20X2.5
M22X2.5
M24X3.0
M27X3.0

M30X3.5
M33X3.5
M36X4.0
M39X4.0

M42X4.5
M45X4.5
M48X5.0
M52X5.0

M56X5.5
M60X5.5
M64X6.0
M68X6.0
M2.5X0.35
M3X0.35
M3.5X0.35
M4X0.5

M4.5X0.5
M5X0.5
M5.5X0.5
M6X0.5

M6X0.75
M7X0.75
M8X0.75
M9X0.75

M10X0.75
M11X0.75
M12X0.75
M8X1.0

M9X1.0
M10X1.0
M11X1.0
M12X1.0

M14X1.0
M16X1.0
M18X1.0
M20X1.0

M22X1.0
M24X1.0
M27X1.0
M30X1.0

M10X1.25
M12X1.25
M12X1.5
M14X1.5

M16X1.5
M18X1.5
M20X1.5
M22X1.5

M24X1.5
M27X1.5
M28X1.5
M30X1.5
M33X1.5
M36X1.5
M39X1.5
M42X1.5

M45X1.5
M48X1.5
M50X1.5
M52X1.5

M55X1.5
M56X1.5
M58X1.5
M60X1.5

M18X2.0
M20X2.0
M22X2.0
M24X2.0

M27X2.0
M30X2.0
M33X2.0
M36X2.0

M39X2.0
M42X2.0
M45X2.0
M48X2.0

M52X2.0
M56X2.0
M60X2.0
M64X2.0

M68X2.0
M72X2.0
M76X2.0
M80X2.0

M85X2.0
M90X2.0
M95X2.0
M100X2.0

M30X3.0
M33X3.0
M36X3.0
M39X3.0
M42X3.0
M45X3.0
M48X3.0
M52X3.0

M56X3.0
M60X3.0
M64X3.0
M68X3.0

M72X3.0
M76X3.0
M80X3.0
M85X3.0

M90X3.0
M95X3.0
M100X3.0
M42X4.0

M45X4.0
M48X4.0
M52X4.0
M56X4.0

M60X4.0
M64X4.0
M68X4.0
M72X4.0

M76X4.0
M80X4.0
M85X4.0
M90X4.0

M95X4.0
M100X4.0
M72X6.0
M76X6.0

M80X6.0
M85X6.0
M90X6.0
M95X6.0

M100X6.0
M130X6.0
M150X6.0
M180X6.0
NO:04-40UNC
NO:06-32UNC
NO:08-32UNC
NO:10-24UNC

NO:12-24UNC
1/4”-20UNC
5/16” -18UNC
3/8”-16UNC

7/16” -14UNC
1/2”-13UNC
9/16” -12UNC
5/8”-11UNC

3/4”-10UNC
7/8”- 9UNC
1” - 8UNC
11/8” - 7UNC

11/4” - 7UNC
13/8” - 6UNC
11/2” - 6UNC
13/4” - 5UNC

2” - 41/2UNC
21/4 - 4.5UNC
21/2” - 4UNC
23/4” - 4UNC

3”- 4UNC
31/4 - 4UNC
31/2 - 4UNC
4” - 4UNC
NO:04-48UNF
NO:06-40UNF
NO:08-36UNF
NO:10-32UNF

NO:12-28UNF
1/4”-28UNF
5/16” -24UNF
3/8”-24UNF

7/16” -20UNF
1/2”-20UNF
9/16” -18UNF
5/8”-18UNF

3/4”-16UNF
7/8”-14UNF
1” -12UNF
11/8” -12UNF

11/4” -12UNF
13/8” -12UNF
11/2” -12UNF

NO:12-32UNEF
1/4”-32UNEF
5/16-32UNEF
3/8”-32UNEF

7/16-28UNEF
1/2” -28UNEF
9/16-24UNEF
5/8” -24UNEF

3/4” -20UNEF
13/16 -20UNEF
7/8” -20UNEF
15/16 -20UNEF

1”-20UNEF
1 1/16 - 18NEF
1 1/8 -18UNEF
1 3/16 - 18NEF

1 1/4-18UNEF
1 5/16 - 18NEF
1 3/8-18UNEF
1 7/16 - 18NEF

1 1/2-18UNEF
1 9/16 - 18NEF
1 5/8-18UNEF
1 11/16-18UNEF
5/16”BC 26
3/8” BC 26
7/16”BC 26
1/2” BC 20

9/16”BC 20
5/8” BC 20
11/16 BC 24
3/4” BC 30

1” BC 24
11/8” BC 26
11/4” BC 26
1.37” BC 24

1.42” BC 24
17/16 BC 24
1.45” BC 24
19/16 BC 24
1/8” SM 40
1/8” SM 44
1/8” SM 48
9/64 SM 40

11/64 SM 40
3/16 SM 28
15/64 SM 28
1/4” SM 24

1/4” SM 28
1/4” SM 40
9/32”SM 20
5/16”SM 28

5/16”SM 18
11/32 SM 28
3/8” SM 18
3/8” SM 28

7/16”SM 16
7/16”SM 28
1/2” SM 28
9/16”SM 20
1/8” W 40
3/16”W 24
1/4” W 20
5/16”W 18

3/8” W 16
7/16”W 14
1/2” W 12
9/16”W 12

5/8" W 11
3/4" W 10
7/8” W 9
1” W 8

11/8” W 7
11/4” W 7
13/8” W 6
11/2” W 6
1/8”-27 NPSM
1/4”-18 NPSM
3/8”-18 NPSM
1/2”-14 NPSM

3/4”-14 NPSM
1” -11.5NPSM
11/4”-11.5NPSM
11/2”-11.5NPSM

2” -11.5NPSM
2 1/2”- 8 NPSM
3” - 8 NPSM
4” - 8 NPSM

5” - 8 NPSM
6” - 8 NPSM

G 1/8”-28
G 1/4”-19
G 3/8”-19
G 1/2”-14

G 5/8”-14
G 3/4”-14
G 7/8”-14
G1”-11

G11/8”-11
G11/4”-11
G13/8”-11
G11/2”-11

G13/4”-11
G2” -11
G21/4”-11
G21/2”-11

G23/4”-11
G3” -11
G31/2”-11
G4” -11
1/8” PS 28
1/4” PS 19
3/8” PS 19
1/2” PS 14

3/4” PS 14
1” PS 11
1 1/4” PS 11
1 1/2” PS 11

2” PS 11
2 1/2” PS 11
3” PS 11
3 1/2” PS 11

4" PS 11
5" PS 11
6" PS 11
8” PS 11
1/8”-27 NPT
1/4”-18 NPT
3/8”-18 NPT
1/2”-14 NPT

3/4”-14 NPT
1” -11.5NPT
1 1/4-11.5NPT
1 1/2-11.5NPT

2” -11.5NPT
2 1/2”- 8 NPT
3” - 8 NPT
3 1/2”- 8 NPT

4” - 8 NPT
5” - 8 NPT
6” - 8 NPT
8” - 8 NPT

10” - 8 NPT
12” - 8 NPTThread rolling dies , Thread rolling dies.ลูกรีดเกลียว,ลูกรีดเกลียว,เกจวัดเกลียว,เกจวัดเกลียว

ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
Parallel thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal rangeClassStandard for gauge
Metric screw threads (coarse)MJISB0205B0215 JISB020960°1~684H,5H,6H,7H 4h,6h,6g,8gJISB0251
Metric screw threads (fine)JISB0207B0215 JISB02111~300JISB0252
Metric screw threads (coarse) annexesJISB0205 gauge, annexes JISB0209 annexes1~68Ⅰ, Ⅱ ,ⅢJISB0251 annexes
Metric screw threads (fine) annexesJISB0207 JISB0211 annexes1~300JISB0252 annexes
Unified screw threads (coarse)UNCJISB0206 JISB0210No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AJISB0255
Unified screw threads (fine)UNFJISB0208 JISB;0212No.0~1 1/2JISB0256
Unified screw threads (America)UNCANSIB1.1No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AANSIB1.2
UNFNo.0~11/2
UNEFNo.12~111/16
UNSNo.10~6-
4UN,6UN 8UN,12UN 16UN,20UN 28UN,32UN5/16~6ANSIB1.2
Unified screw threads (ML Standard)UNCMIL-S-7742B0.073~0.1643B,2B,1B 3A,2A,1ANBSHANDBOOKH28
UNF0.060~1.5
12UN1.75~6
Unified screw threads (ML Standard)UNJCMIL-S-8879A0.073~43B,3ANBSHANDBOOKH28
UNJF0.060~1.5
UNJEF0.216~1.6875
8UNJ1.0625~4
12UNJ0.625~6
16UNJ0.4375~6
Parallel pipe threadsGJISB020255°1/16~6A,BJISB0254
Parallel pipe threads (annexes)PFJISB0202 annexes1/8~12A,BJISB0254 annexes
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thick)CTGJISB020416~104--
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thin)CTCJISB020480°19~75--
Parallel pipe threads(America)NPSCANSI/ASMEB1.20.160°1/8~4-ANSI/ ASMEB1.20.1
NPSM1/8~62B,2A
NPSL1/8~12-
NPSHANSI/ASMEB2.4B1.20.11/2~4ANSIB2.4
NPSFANSIB1.20.31/16~1ANSIB2.2
NPSIANSIB1.20.41/16~1
Metric trapezoidal screw threadsTrJISB0216,B021830°8~3007H,8H,7e,8e-
30° trapezoidal screw threadsTMJISB0216 annexes (abolition)10~300-
29° trapezoidal screw threadsTWJISB022229°10~100
ACME screw threadsACMEANSIB1.51/4~55G,4G,3G,2G 6C,5C,4C,3C,2CANSIB1.5
STUB ACME screw threadsSTUB ACMEANSIB1.8-ANSIB1.8
Buttress screw threadsBUTTANSIB1.97°x45°1/2~242,3AMSIB1.9
Cycle screw threadsBCJISB022560°5/16~19/16-JMAS4002
Screw threads for sewing machinesSMJISB02261/16~13/16Ⅰ, Ⅱ ,Ⅲ-
Screw threads for tripod connections camerasUJISB71031/4,3/8-JCIS3-63
Screw threads for engagement of accessories to lens frontMJISB711113.5~95-
Screw threads for spark plugs for internal combustion enginesJISB803110S~14S,M4X0.7
Stud bolts(STUD)MJISB11734~20
Tire valve , threads for automobilesTVJISD42075~17
Tire valve threadsCTVJISD94225,8JMAS4002


Taper thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal  rangeTaperStandard for gauge
Taper pipe threadRJISB020355°1/16~61/16JISB0253
Rc
Rp-
PTJISB0203  annexes1/8~121/16JISB0253  annexes
PT
PS-
Taper pipe thread (America)NPTANSI/ ASMEB1.20.160°1/16~24OD1/16ANSI/ASMEB1.20.1
NPTR1/2~4
Taper pipe thread (America) (Dryseal)NPTFANSIB1.20.31/16~3ANSIB1.20.5
PTFSAESHORTANSIB1.20.41/16~3
Taper pipe thread
(MIL specification)
ANPTMIL-P-71051/16~3MIL-P-7105
Camera for release mounting screw threadMJISB71043.428°JCIS4-63
Seamless steel gas cylinders-JISB824155°V1,V2,V33/26
Valves for dissolved acetylene cylinder-JISB824439JISB8244~6
Valves for liquefied petroleum gas cylinder-JISB8245V1,V2
Valves for high pressure gas cylinder-JISB8246V1,V2,V3

 ANSI-ASME B1.20.1ISO 228 - ISO 7/1.

Parallel thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal rangeClassStandard for gauge
Metric screw threads (coarse)MJISB0205B0215 JISB020960°1~684H,5H,6H,7H 4h,6h,6g,8gJISB0251
Metric screw threads (fine)JISB0207B0215 JISB02111~300JISB0252
Metric screw threads (coarse) annexesJISB0205 gauge, annexes JISB0209 annexes1~68Ⅰ, Ⅱ ,ⅢJISB0251 annexes
Metric screw threads (fine) annexesJISB0207 JISB0211 annexes1~300JISB0252 annexes
Unified screw threads (coarse)UNCJISB0206 JISB0210No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AJISB0255
Unified screw threads (fine)UNFJISB0208 JISB;0212No.0~1 1/2JISB0256
Unified screw threads (America)UNCANSIB1.1No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AANSIB1.2
UNFNo.0~11/2
UNEFNo.12~111/16
UNSNo.10~6-
4UN,6UN 8UN,12UN 16UN,20UN 28UN,32UN5/16~6ANSIB1.2
Unified screw threads (ML Standard)UNCMIL-S-7742B0.073~0.1643B,2B,1B 3A,2A,1ANBSHANDBOOKH28
UNF0.060~1.5
12UN1.75~6
Unified screw threads (ML Standard)UNJCMIL-S-8879A0.073~43B,3ANBSHANDBOOKH28
UNJF0.060~1.5
UNJEF0.216~1.6875
8UNJ1.0625~4
12UNJ0.625~6
16UNJ0.4375~6
Parallel pipe threadsGJISB020255°1/16~6A,BJISB0254
Parallel pipe threads (annexes)PFJISB0202 annexes1/8~12A,BJISB0254 annexes
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thick)CTGJISB020416~104--
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thin)CTCJISB020480°19~75--
Parallel pipe threads(America)NPSCANSI/ASMEB1.20.160°1/8~4-ANSI/ ASMEB1.20.1
NPSM1/8~62B,2A
NPSL1/8~12-
NPSHANSI/ASMEB2.4B1.20.11/2~4ANSIB2.4
NPSFANSIB1.20.31/16~1ANSIB2.2
NPSIANSIB1.20.41/16~1
Metric trapezoidal screw threadsTrJISB0216,B021830°8~3007H,8H,7e,8e-
30° trapezoidal screw threadsTMJISB0216 annexes (abolition)10~300-
29° trapezoidal screw threadsTWJISB022229°10~100
ACME screw threadsACMEANSIB1.51/4~55G,4G,3G,2G 6C,5C,4C,3C,2CANSIB1.5
STUB ACME screw threadsSTUB ACMEANSIB1.8-ANSIB1.8
Buttress screw threadsBUTTANSIB1.97°x45°1/2~242,3AMSIB1.9
Cycle screw threadsBCJISB022560°5/16~19/16-JMAS4002
Screw threads for sewing machinesSMJISB02261/16~13/16Ⅰ, Ⅱ ,Ⅲ-
Screw threads for tripod connections camerasUJISB71031/4,3/8-JCIS3-63
Screw threads for engagement of accessories to lens frontMJISB711113.5~95-
Screw threads for spark plugs for internal combustion enginesJISB803110S~14S,M4X0.7
Stud bolts(STUD)MJISB11734~20
Tire valve , threads for automobilesTVJISD42075~17
Tire valve threadsCTVJISD94225,8JMAS4002


Taper thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal  rangeTaperStandard for gauge
Taper pipe threadRJISB020355°1/16~61/16JISB0253
Rc
Rp-
PTJISB0203  annexes1/8~121/16JISB0253  annexes
PT
PS-
Taper pipe thread (America)NPTANSI/ ASMEB1.20.160°1/16~24OD1/16ANSI/ASMEB1.20.1
NPTR1/2~4
Taper pipe thread (America) (Dryseal)NPTFANSIB1.20.31/16~3ANSIB1.20.5
PTFSAESHORTANSIB1.20.41/16~3
Taper pipe thread
(MIL specification)
ANPTMIL-P-71051/16~3MIL-P-7105
Camera for release mounting screw threadMJISB71043.428°JCIS4-63
Seamless steel gas cylinders-JISB824155°V1,V2,V33/26
Valves for dissolved acetylene cylinder-JISB824439JISB8244~6
Valves for liquefied petroleum gas cylinder-JISB8245V1,V2
Valves for high pressure gas cylinder-JISB8246V1,V2,V3


1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  
&( Special Custom -Made Gauge)

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap)
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)

5.Special Round Dies (External Thread Cutting)
Siam Chotipath Machinery Co.,LTD (Thailand)
Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 
สยาม มาสเตอร์ พรีซีชั่น ทูล
http://www.smpt.co.th/

Skype : best-wise
QQ number : 2739610228 

Email : rollingdie@gmail.com
8. Made to Order .. Refer..Drawing
   8.1 Snap Gauge
   8.2 Block Gauge 
   8.3 Plug Gauge /Ring Gauge

転造丸ダイス製造・修正 (THREAD ROLLING CYLINDRICAL DIES) New & Regrind/ ลูกรีดเกลียวใหม่และซ่อมลูกรีดเกลียว

特徴・平行ねじ状(円筒状)の2個のローラにより、平行ねじを塑性加工で 
仕上げる、もっとも一般的な転造ダイス。 
・独特の熱処理技術で高寿命なダイスを供給します。 
・標準的な半製品を常備しているため、緊急納期にも対応できます
加工ねじ ・一般三角ねじ(メートルねじなど)、台形ねじ、特殊山形など
製作可能範囲 ・外径:400mm以下 
・ダイス幅:600mm以下 
・ピッチ:0.3mm以上
主な機種 機種名 
15D、100Dなど 
R1SAなど 
FA5S、FA20など 
KTR-20など 
TKなど 

SA-5など

รับรีดเกลียวผ่าน  และ รับรีดเกลียวอยู่กับที่  
In-feed & Thru-feed Thread Rolling Dies


Parallel thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal rangeClassStandard for gauge
Metric screw threads (coarse)MJISB0205B0215 JISB020960°1~684H,5H,6H,7H 4h,6h,6g,8gJISB0251
Metric screw threads (fine)JISB0207B0215 JISB02111~300JISB0252
Metric screw threads (coarse) annexesJISB0205 gauge, annexes JISB0209 annexes1~68Ⅰ, Ⅱ ,ⅢJISB0251 annexes
Metric screw threads (fine) annexesJISB0207 JISB0211 annexes1~300JISB0252 annexes
Unified screw threads (coarse)UNCJISB0206 JISB0210No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AJISB0255
Unified screw threads (fine)UNFJISB0208 JISB;0212No.0~1 1/2JISB0256
Unified screw threads (America)UNCANSIB1.1No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AANSIB1.2
UNFNo.0~11/2
UNEFNo.12~111/16
UNSNo.10~6-
4UN,6UN 8UN,12UN 16UN,20UN 28UN,32UN5/16~6ANSIB1.2
Unified screw threads (ML Standard)UNCMIL-S-7742B0.073~0.1643B,2B,1B 3A,2A,1ANBSHANDBOOKH28
UNF0.060~1.5
12UN1.75~6
Unified screw threads (ML Standard)UNJCMIL-S-8879A0.073~43B,3ANBSHANDBOOKH28
UNJF0.060~1.5
UNJEF0.216~1.6875
8UNJ1.0625~4
12UNJ0.625~6
16UNJ0.4375~6
Parallel pipe threadsGJISB020255°1/16~6A,BJISB0254
Parallel pipe threads (annexes)PFJISB0202 annexes1/8~12A,BJISB0254 annexes
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thick)CTGJISB020416~104--
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thin)CTCJISB020480°19~75--
Parallel pipe threads(America)NPSCANSI/ASMEB1.20.160°1/8~4-ANSI/ ASMEB1.20.1
NPSM1/8~62B,2A
NPSL1/8~12-
NPSHANSI/ASMEB2.4B1.20.11/2~4ANSIB2.4
NPSFANSIB1.20.31/16~1ANSIB2.2
NPSIANSIB1.20.41/16~1
Metric trapezoidal screw threadsTrJISB0216,B021830°8~3007H,8H,7e,8e-
30° trapezoidal screw threadsTMJISB0216 annexes (abolition)10~300-
29° trapezoidal screw threadsTWJISB022229°10~100
ACME screw threadsACMEANSIB1.51/4~55G,4G,3G,2G 6C,5C,4C,3C,2CANSIB1.5
STUB ACME screw threadsSTUB ACMEANSIB1.8-ANSIB1.8
Buttress screw threadsBUTTANSIB1.97°x45°1/2~242,3AMSIB1.9
Cycle screw threadsBCJISB022560°5/16~19/16-JMAS4002
Screw threads for sewing machinesSMJISB02261/16~13/16Ⅰ, Ⅱ ,Ⅲ-
Screw threads for tripod connections camerasUJISB71031/4,3/8-JCIS3-63
Screw threads for engagement of accessories to lens frontMJISB711113.5~95-
Screw threads for spark plugs for internal combustion enginesJISB803110S~14S,M4X0.7
Stud bolts(STUD)MJISB11734~20
Tire valve , threads for automobilesTVJISD42075~17
Tire valve threadsCTVJISD94225,8JMAS4002


Taper thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal  rangeTaperStandard for gauge
Taper pipe threadRJISB020355°1/16~61/16JISB0253
Rc
Rp-
PTJISB0203  annexes1/8~121/16JISB0253  annexes
PT
PS-
Taper pipe thread (America)NPTANSI/ ASMEB1.20.160°1/16~24OD1/16ANSI/ASMEB1.20.1
NPTR1/2~4
Taper pipe thread (America) (Dryseal)NPTFANSIB1.20.31/16~3ANSIB1.20.5
PTFSAESHORTANSIB1.20.41/16~3
Taper pipe thread
(MIL specification)
ANPTMIL-P-71051/16~3MIL-P-7105
Camera for release mounting screw threadMJISB71043.428°JCIS4-63
Seamless steel gas cylinders-JISB824155°V1,V2,V33/26
Valves for dissolved acetylene cylinder-JISB824439JISB8244~6
Valves for liquefied petroleum gas cylinder-JISB8245V1,V2
Valves for high pressure gas cylinder-JISB8246V1,V2,V3

www.smpt.co.th

CUSTOM-MADE
We manufacture wide range of gauges like Plain Plug Gauges, Plain Snap Gauges, Ring Gauges, Special purpose gauges etc in different materials as per requirement like Tungsten steel etc.
Special Gauges. Jigs & Fixtures for the various purposes. Special gauges for center distance, checking & PCD checking , Taper Plug gauges, Taper Ring Gauge, Taper mandrel, Flush Pin type gauge, Bridge Gauge, Length Gauge, Receiver Gauges, Jigs - Fixtures & dead center (Steel / Carbide) and any customised mentioned gauges, Jigs & Fixtures.
แท่งเกจ (Gauge block or slip gauge)
เกจวัดจำกัด (Limit gauge)Special Gauges. Jigs & Fixtures for the various purposes. Special gauges for center distance, checking & PCD checking , Taper Plug gauges, Taper Ring Gauge, Taper mandrel, Flush Pin type gauge, Bridge Gauge, Length Gauge, Receiver Gauges, Jigs - Fixtures & dead center (Steel / Carbide) and any customised mentioned gauges, Jigs & Fixtures.
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Taper (BSPT)
Thread
Designation

BSPT
Nominal
Size

BSPT
Thread
Form
Type
Major
Diameter
mm
d=D
Pitch
mm
p
Threads
per
inch
tpi
Pitch
Diameter
mm
d2=D2
Minor
Diameter
Male Thd.
d3
Thread
Height
H1
Rounding
r
Tap
Drill
Diameter
mm
R 1/161/16"BSPT7.7230.907287.1426.5610.5810.1256.4
R 1/81/8"BSPT9.7280.907289.1478.5660.5810.1258.4
R 1/41/4"BSPT13.1571.3371912.30111.4450.8560.18411.2
R 3/83/8"BSPT16.6621.3371915.80614.9500.8560.18414.75
R 1/21/2"BSPT20.9551.8141419.79318.6311.1620.24918.25
R 3/43/4"BSPT26.4411.8141425.27924.1171.1620.24923.75
R 11"BSPT33.2492.3091131.7730.2911.4790.31730
R 1 1/41 1/4"BSPT41.9102.3091140.43138.9521.4790.31738.5
R 1 1/21 1/2"BSPT47.8032.3091146.32444.8451.4790.31744.5
R 22"BSPT59.6142.3091158.13556.6561.4790.31756
R 2 1/22 1/2"BSPT75.1842.3091173.70572.2261.4790.31771
R 33"BSPT87.8842.3091186.40584.9261.4790.31785.5
R 44"BSPT113.0302.30911111.551110.0721.4790.317110.5
R 55"BSPT138.4302.30911136.951135.4721.4790.317136
R 66"BSPT163.8302.30911162.351160.8721.4790.317161.5
Disclaimer

British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF)
Thread
Designation
Nominal
Size
Thread
Form
Type
Major
Diameter
mm
d=D
Pitch
mm
p
Threads
per
inch
Pitch
Diameter
mm
d2=D2
Minor
Diameter
Male Thd.
d3
Thread
Height
H1
Tap
Drill
Diameter
mm
G1/81/8"BSPP9.7280.907289.1478.5660.5818.70
G1/41/4"BSPP13.1571.3371912.30111.4450.85611.60
G3/83/8"BSPP16.6621.3371915.80614.9500.85615.00
G1/21/2"BSPP20.9551.8141419.79318.6311.16219.00
G5/85/8"BSPP22.9111.8141421.74920.5871.16220.75
G3/43/4"BSPP26.4411.8141425.27924.1171.16224.50
G7/87/8"BSPP30.2011.8141429.03927.8771.16228.00
G11"BSPP33.2492.3091131.77030.2911.47930.50
G1-1/81-1/8"BSPP37.8972.3091136.41834.9391.47935.00
G1-1/41-1/4"BSPP41.9102.3091140.43138.9521.47939.50
G1-3/81-3/8"BSPP44.3232.3091142.84441.3651.47941.50
G1-1/21-1/2"BSPP47.8032.3091146.32444.8451.47945.00
G1-3/41-3/4"BSPP53.7462.3091152.26750.7881.47951.00
G22"BSPP59.6142.3091158.13556.6561.47957.00
G2-1/42-1/4"BSPP65.712.3091164.23162.7521.47963.00
G2-1/22-1/2"BSPP75.1842.3091173.70572.2261.47972.50
G2-3/42-3/4"BSPP81.5342.3091180.05578.5761.47979.00
33"BSPP87.8842.3091186.40584.9261.47985.50
G3-1/43-1/4"BSPP93.982.3091192.50191.0221.47991.00
G3-1/23-1/2"BSPP100.332.3091198.35197.3721.47997.75
G3-3/43-3/4"BSPP106.682.30911105.201103.7221.479104.00
G44"BSPP113.032.30911111.55110.0721.479110.50
G4-1/24-1/2"BSPP125.732.30911124.251122.7721.479123.00
G55"BSPP138.432.30911136.951135.4721.479136.00
G5-1/25-1/2"BSPP151.132.30911149.651148.1721.479148.50
G66"BSPP163.832.30911162.351160.8721.479161.50
Disclaimer
DIN 7756 Tire Valve Screw Thread
Thread
Designation
BoltNutPitchTPI
Major
Diameter
Minor
Diameter
Major
Diameter
Minor
Diameter
max.min.max.min.max.min.max.min.
Vg55.2005.1004.4004.3005.5205.4204.7004.6000.70636
Vg5.25.2805.1803.9003.8005.6805.5804.3004.2001.05824
Vg66.0305.9305.1305.0306.2806.1005.4005.3000.79432
Vg7.80.84730
Vg87.7477.6206.6316.5048.0617.9346.9456.8180.79432
Vg9.69.6509.5508.6708.5529.8009.7308.9008.7501.00025
Vg1010.33810.2119.0628.93510.66410.5379.3889.2610.90728
Vg1212.24312.09110.86910.71712.60112.44911.22711.0750.97726
Tyre Valve Thread (dimensions above given in millimeters except TPI) per DIN 7756
Disclaimer:

UNEF Screw Threads per ANSI B1.1

UNEF = Unified National Extra Fine
Nominal
Diameter
Major
Diameter
Inch
Major
Diameter
mm
Tapping Drill
Size
mm
TPIPitch
mm
#12 - 32 UNEF0.2165.4864.80320.794
1/4" - 32 UNEF0.2506.3505.70320.794
5/16" - 32 UNEF0.3137.9387.25320.794
3/8" - 32 UNEF0.3759.5258.85320.794
7/16" - 28 UNEF0.43811.11210.35280.907
1/2" - 28 UNEF0.50012.70011.80280.907
9/16" - 24 UNEF0.56314.28813.40241.058
5/8" - 24 UNEF0.62515.87515.00241.058
11/16" - 24 UNEF0.68817.46216.60241.058
3/4" - 20 UNEF0.75019.05018.00201.270
13/16" - 20 UNEF0.81320.63819.60201.270
7/8" - 20 UNEF0.87522.22521.15201.270
15/16" - 20 UNEF0.93823.81222.70201.270
1" - 20 UNEF1.00025.40024.30201.270
1-1/16" - 18 UNEF1.06326.98825.80181.411
1-1/8" - 18 UNEF1.12528.57527.35181.411
1-1/4" - 18 UNEF1.25031.75030.55181.411
1-5/16" - 18 UNEF1.31333.33832.10181.411
1-3/8" - 18 UNEF1.37534.92533.70181.411
1-7/16" - 18 UNEF1.43836.51235.30181.411
1-1/2" - 18 UNEF1.50038.10036.90181.411
1-9/16" - 18 UNEF1.56339.68838.55181.411
1-5/8" - 18 UNEF1.62541.27540.10181.411
1-11/16" - 18 UNEF1.68842.86241.60181.411
UNEF Thread

UNF Thread ANSI B1.1

UNF - Unified National Fine Thread. Similar to UNC. UNC and UNF threads are the choices for the customary Unified screws and nuts.
Nominal
Diameter
Major
Diameter
Inch
Major
Diameter
mm
Tapping Drill
Size
mm
TPIPitch
mm
0 - 80 UNF0,0601,5241,25800,317
1 - 72 UNF0,0731,8541,55720,353
2 - 64 UNF0,0682,1841,90640,397
3 - 56 UNF0,0992,5152,15560,453
4 - 48 UNF0,1122,8452,40480,529
5 - 44 UNF0,1253,1752,70440,577
6 - 40 UNF0,1383,5052,95400,635
8 - 36 UNF0,1644,1663,50360,705
10 - 32 UNF0,1904,8264,10320,794
12 - 28 UNF0,2165,4864,70280,907
1/4" - 28 UNF0,2506,3505,50280,907
5/16" - 24 UNF0,3137,9386,90241,058
3/8" - 24 UNF0,3759,5258,50241,058
7/16" - 20 UNF0,43811,1129,90201,270
1/2" - 20 UNF0,50012,70011,50201,270
9/16" - 18 UNF0,56314,28812,90181,411
5/8" - 18 UNF0,62515,87514,50181,411
3/4" - 16 UNF0,75019,05017,50161,587
7/8" - 14 UNF0,87522,22520,40141,814
1" - 12 UNF1,00025,40023,25122,117
1 1/8" - 12 UNF1,12528,57526,50122,117
1 1/4" - 12 UNF1,25031,75029,50122,117
1 3/8" - 12 UNF1,37543,92532,75122,117
1 1/2" - 12 UNF1,50038,10036,00122,117
UNF Thread
UNC Thread ANSI B1.1
UNC - Unified Coarse Thread. The old definition NC - National Coarse is comparable with the metric thread. The new term UNC is comparable with the ISO metric thread. NC and UNC threads are interchangeable, in an similar manner to the metric and the ISO metric thread.
NominalMajorMajorTappingTPIPitch
DiameterDiameterDiameterDrill Sizemm
Inchmmmm
1 - 64 UNC0,0731,8541,50640,397
2 - 56 UNC0,0862,1841,80560,453
3 - 48 UNC0,0992,5152,10480,529
4 - 40 UNC0,1122,8452,35400,635
5 - 40 UNC0,1253,1752,65400,635
6 - 32 UNC0,1383,5052,85320,794
8 - 32 UNC0,1644,1663,50320,794
10 - 24 UNC0,1904,8264,00241,058
12 - 24 UNC0,2165,4864,65241,058
1/4" - 20 UNC0,2506,3505,35201,270
5/16" - 18 UNC0,3137,9386,80181,411
3/8" - 16 UNC0,3759,5258,25161,587
7/16" - 14 UNC0,43811,1129,65141,814
1/2" - 13 UNC0,50012,70011,15131,954
9/16" - 12 UNC0,56314,28812,60122,117
5/8" - 11 UNC0,62515,87514,05112,309
3/4" - 10 UNC0,75019,05017,00102,540
7/8" - 9 UNC0,87522,22520,0092,822
1" - 8 UNC1,00025,40022,8583,175
1 1/8" - 7 UNC1,12528,57525,6573,628
1 1/4" - 7 UNC1,25031,75028,8573,628
1 3/8" - 6 UNC1,37543,92531,5564,233
1 1/2" - 6 UNC1,50038,10034,7064,233
1 3/4" - 5 UNC1,75044,45040,4055,080
2" - 4 1/2 UNC2,00050,80046,304,55,644
2 1/4" - 4 1/2 UNC2,25057,15052,654,55,644
2 1/2" - 4 UNC2,50063,50058,5046,350
2 3/4" - 4 UNC2,75069,85064,7546,350
3" - 4 UNC3,00063,50071,1046,350
3 1/4" - 4 UNC3,25082,55077,4546,350
3 1/2" - 4 UNC3,50088,90083,8046,350
3 3/4" - 4 UNC3,75095,25090,1546,350
4" - 4 UNC4,000101,60096,5046,350
UNC Thread
M0.25x0.075
M0.25x0.075
M0.3x0.08
M0.3x0.08
M0.3x0.09
M0.3x0.09
M0.35x0.09
M0.35x0.09
M0.4x0.1
M0.4x0.1
M0.45x0.1
M0.45x0.1
M0.5x0.125
M0.5x0.125
M0.55x0.125
M0.55x0.125
M0.6x0.15
M0.6x0.15
M0.7x0.175
M0.7x0.175
M0.8x0.2
M0.8x0.2
M0.9x0.225
M0.9x0.225
M1x0.25
M1x0.25
M1x0.2
M1x0.2
M1.1x0.25
M1.1x0.25
M1.1x0.2
M1.1x0.2
M1.2x0.25
M1.2x0.25
M1.2x0.2
M1.2x0.2
M1.4x0.3
M1.4x0.3
M1.4x0.2
M1.4x0.2
M1.6x0.35
M1.6x0.35
M1.6x0.3
M1.6x0.3
M1.6x0.2
M1.6x0.2
M1.7x0.35
M1.7x0.35
M1.8x0.35
M1.8x0.35
M1.8x0.2
M1.8x0.2
M2x0.4
M2x0.4
M2x0.25
M2x0.25
M2.2x0.45
M2.2x0.45
M2.2x0.25
M2.2x0.25
M2.3x0.45
M2.3x0.45
M2.3x0.4
M2.3x0.4
M2.5x0.45
M2.5x0.45
M2.5x0.35
M2.5x0.35
M2.6x0.45
M2.6x0.45
M3x0.5
M3x0.5
M3x0.35
M3x0.35
M3.5x0.6
M3.5x0.6
M3.5x0.35
M3.5x0.35
M4x0.7
M4x0.7
M4x0.5
M4x0.5
M4.5x0.75
M4.5x0.75
M4.5x0.5
M4.5x0.5
M5x0.8
M5x0.8
M5x0.5
M5x0.5
M5.5x0.5
M5.5x0.5
M6x1
M6x1
M6x0.8
M6x0.8
M6x0.75
M6x0.75
M6x0.7
M6x0.7
M6x0.5
M6x0.5
M7x1
M7x1
M7x0.75
M7x0.75
M7x0.5
M7x0.5
M8x1.25
M8x1.25
M8x1
M8x1
M8x0.8
M8x0.8
M8x0.75
M8x0.75
M8x0.5
M8x0.5
M9x1.25
M9x1.25
M9x1
M9x1
M9x0.75
M9x0.75
M9x0.5
M9x0.5
M10x1.5
M10x1.5
M10x1.25
M10x1.25
M10x1.12
M10x1.12
M10x1
M10x1
M10x0.75
M10x0.75
M10x0.5
M10x0.5
M11x1.5
M11x1.5
M11x1
M11x1
M11x0.75
M11x0.75
M11x0.5
M11x0.5
M12x1.75
M12x1.75
M12x1.5
M12x1.25
M12x1.25
M12x1
M12x1
M12x0.75
M12x0.75
M12x0.5
M12x0.5
M14x2
M14x2
M14x1.5
M14x1.5
M14x1.25
M14x1.25
M14x1
M14x1
M14x0.75
M14x0.75
M14x0.5
M14x0.5
M15x1.5
M15x1.5
M15x1
M15x1
M16x2
M16x2
M16x1.6
M16x1.6
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.25
M16x1.25
M16x1
M16x1
M16x0.75
M16x0.75
M16x0.5
M16x0.5
M17x1.5
M17x1.5
M17x1
M17x1
M18x2.5
M18x2.5
M18x2
M18x2
M18x1.5
M18x1.5
M18x1.25
M18x1.25
M18x1
M18x1
M18x0.75
M18x0.75
M18x0.5
M18x0.5
M20x2.5
M20x2.5
M20x2
M20x2
M20x1.5
M20x1.5
M20x1
M20x1
M20x0.75
M20x0.75
M20x0.5
M20x0.5
M22x3
M22x3
M22x2.5
M22x2.5
M22x2
M22x2
M22x1.5
M22x1.5
M22x1
M22x1
M22x0.75
M22x0.75
M22x0.5
M22x0.5
M24x3
M24x3
M24x2.5
M24x2.5
M24x2
M24x2
M24x1.5
M24x1.5
M24x1
M24x1
M24x0.75
M24x0.75
M25x2
M25x2
M25x1.5
M25x1.5
M25x1
M25x1
M26x1.5
M26x1.5
M27x3
M27x3
M27x2
M27x2
M27x1.5
M27x1.5
M27x1
M27x1
M27x0.75
M27x0.75
M28x2
M28x2
M28x1.5
M28x1.5
M28x1
M28x1
M30x3.5
M30x3.5
M30x3
M30x3
M30x2.5
M30x2.5
M30x2
M30x2
M30x1.5
M30x1.5
M30x1
M30x1
M30x0.75
M30x0.75
M32x2
M32x2
M32x1.5
M32x1.5
M33x3.5
M33x3.5
M33x3
M33x3
M33x2
M33x2
M33x1.5
M33x1.5
M33x1
M33x1
M33x0.75
M33x0.75
M35x1.5
M35x1.5
M36x4
M36x4
M36x3
M36x3
M36x2
M36x2
M36x1.5
M36x1.5
M36x1
M36x1
M38x1.5
M38x1.5
M39x4
M39x4
M39x3
M39x3
M39x2
M39x2
M39x1.5
M39x1.5
M39x1
M39x1
M40x3
M40x3
M40x2.5
M40x2.5
M40x2
M40x2
M40x1.5
M40x1.5
M42x4.5
M42x4.5
M42x4
M42x4
M42x3
M42x3
M42x2
M42x2
M42x1.5
M42x1.5
M42x1
M42x1
M45x4.5
M45x4.5
M45x4
M45x4
M45x3
M45x3
M45x2
M45x2
M45x1.5
M45x1.5
M45x1
M45x1
M48x5
M48x5
M48x4
M48x4
M48x3
M48x3
M48x2
M48x2
M48x1.5
M48x1.5
M50x4
M50x4
M50x3
M50x3
M50x2
M50x2
M50x1.5
M50x1.5
M52x5
M52x5
M52x4
M52x4
M52x3
M52x3
M52x2
M52x2
M52x1.5
M52x1.5
M55x4
M55x4
M55x3
M55x3
M55x2
M55x2
M55x1.5
M55x1.5
M56x6.5
M56x6.5
M56x5.5
M56x5.5
M56x4
M56x4
M56x3
M56x3
M56x2
M56x2
M56x1.5
M56x1.5
M56x1
M56x1
M58x4
M58x4
M58x3
M58x3
M58x2
M58x2
M58x1.5
M58x1.5
M60x5.5
M60x5.5
M60x4
M60x4
M60x3
M60x3
M60x2
M60x2
M60x1.5
M60x1.5
M60x1
M60x1
M62x4
M62x4
M62x3
M62x3
M62x2
M62x2
M62x1.5
M62x1.5
M63x1.5
M63x1.5
M64x6
M64x6
M64x5.5
M64x5.5
M64x4
M64x4
M64x3
M64x3
M64x2
M64x2
M64x1.5
M64x1.5
M64x1
M64x1
M65x4
M65x4
M65x3
M65x3
M65x2
M65x2
M65x1.5
M65x1.5
M68x6
M68x6
M68x4
M68x4
M68x3
M68x3
M68x2
M68x2
M68x1.5
M68x1.5
M68x1
M68x1
M70x6
M70x6
M70x4
M70x4
M70x3
M70x3
M70x2
M70x2
M70x1.5
M70x1.5
M72x6
M72x6
M72x4
M72x4
M72x3
M72x3
M72x2
M72x2
M72x1.5
M72x1.5
M72x1
M72x1
M75x6
M75x6
M75x4
M75x4
M75x3
M75x3
M75x2
M75x2
M75x1.5
M75x1.5
M76x6
M76x6
M76x4
M76x4
M76x3
M76x3
M76x2
M76x2
M76x1.5
M76x1.5
M76x1
M76x1
M78x2
M78x2
M80x6
M80x6
M80x4
M80x4
M80x3
M80x3
M80x2
M80x2
M80x1.5
M80x1.5
M80x1
M80x1
M82x2
M82x2
M85x6
M85x6
M85x4
M85x4
M85x3
M85x3
M85x2
M85x2
M85x1.5
M85x1.5
M90x6
M90x6
M90x4
M90x4
M90x3
M90x3
M90x2
M90x2
M90x1.5
M90x1.5
M95x6
M95x6
M95x4
M95x4
M95x3
M95x3
M95x2
M95x2
M95x1.5
M95x1.5
M100x6
M100x6
M100x4
M100x4
M100x3
M100x3
M100x2
M100x2
M100x1.5
M100x1.5
M105x6
M105x6
M105x4
M105x4
M105x3
M105x3
M105x2
M105x2
M105x1.5
M105x1.5
M110x6
M110x6
M110x4
M110x4
M110x3
M110x3
M110x2
M110x2
M110x1.5
M110x1.5
M115x6
M115x6
M115x4
M115x4
M115x3
M115x3
M115x2
M115x2
M115x1.5
M115x1.5
M120x6
M120x6
M120x4
M120x4
M120x3
M120x3
M120x2
M120x2
M120x1.5
M120x1.5
M125x8
M125x8
M125x6
M125x6
M125x4
M125x4
M125x3
M125x3
M125x2
M125x2
M125x1.5
M125x1.5
M130x8
M130x8
M130x6
M130x6
M130x4
M130x4
M130x3
M130x3
M130x2
M130x2
M130x1.5
M130x1.5
M135x6
M135x6
M135x4
M135x4
M135x3
M135x3
M135x2
M135x2
M135x1.5
M135x1.5
M140x8
M140x8
M140x6
M140x6
M140x4
M140x4
M140x3
M140x3
M140x2
M140x2
M140x1.5
M140x1.5
M145x6
M145x6
M145x4
M145x4
M145x3
M145x3
M145x2
M145x2
M145x1.5
M145x1.5
M150x8
M150x8
M150x6
M150x6
M150x4
M150x4
M150x3
M150x3
M150x2
M150x2
M150x1.5
M150x1.5
M155x6
M155x6
M155x4
M155x4
M155x3
M155x3
M155x2
M155x2
M160x8
M160x8
M160x6
M160x6
M160x4
M160x4
M160x3
M160x3
M160x2
M160x2
M165x6
M165x6
M165x4
M165x4
M165x3
M165x3
M165x2
M165x2
M170x8
M170x8
M170x6
M170x6
M170x4
M170x4
M170x3
M170x3
M170x2
M170x2
M175x6
M175x6
M175x4
M175x4
M175x3
M175x3
M175x2
M175x2
M180x8
M180x8
M180x6
M180x6
M180x4
M180x4
M180x3
M180x3
M180x2
M180x2
M185x6
M185x6
M185x4
M185x4
M185x3
M185x3
M185x2
M185x2
M190x8
M190x8
M190x6
M190x6
M190x4
M190x4
M190x3
M190x3
M190x2
M190x2
M195x6
M195x6
M195x4
M195x4
M195x3
M195x3
M195x2
M195x2
M200x8
M200x8
M200x6
M200x6
M200x4
M200x4
M200x3
M200x3
M200x2
M200x2
M205x6
M205x6
M205x4
M205x4
M205x3
M205x3
M205x2
M205x2
M210x8
M210x8
M210x6
M210x6
M210x4
M210x4
M210x3
M210x3
M210x2
M210x2
M215x6
M215x6
M215x4
M215x4
M215x3
M215x3
M220x8
M220x8
M220x6
M220x6
M220x4
M220x4
M220x3
M220x3
M220x2
M220x2
M225x6
M225x6
M225x4
M225x4
M225x3
M225x3
M225x2
M225x2
M230x6
M230x6
M230x4
M230x4
M230x3
M230x3
M230x2
M230x2
M235x6
M235x6
M235x4
M235x4
M235x3
M235x3
M240x8
M240x8
M240x6
M240x6
M240x4
M240x4
M240x3
M240x3
M240x2
M240x2
M245x6
M245x6
M245x4
M245x4
M245x3
M245x3
M245x2
M245x2
M250x8
M250x8
M250x6
M250x6
M250x4
M250x4
M250x3
M250x3
M250x2
M250x2
M255x6
M255x6
M255x4
M255x4
M255x3
M255x3
M260x8
M260x8
M260x6
M260x6
M260x4
M260x4
M260x3
M260x3
M265x6
M265x6
M265x4
M265x4
M265x3
M265x3
M270x6
M270x6
M270x4
M270x4
M270x3
M270x3
M275x6
M275x6
M275x4
M275x4
M275x3
M275x3
M280x8
M280x8
M280x6
M280x6
M280x4
M280x4
M280x3
M280x3
M285x6
M285x6
M285x4
M285x4
M285x3
M285x3
M290x6
M290x6
M290x4
M290x4
M290x3
M290x3
M295x6
M295x6
M295x4
M295x4
M295x3
M295x3
M300x8
M300x8
M300x6
M300x6
M300x4
M300x4
M300x3
M300x3
M310x6
M310x6
M310x4
M310x4
M320x6
M320x6
M320x4
M320x4
M330x6
M330x6
M330x4
M330x4
M330x6
M340x6
M340x4
M340x4
M350x6
M350x6
M350x4
M350x4
M360x6
M360x6
M360x4
M360x4
M370x6
M370x6
M370x4
M370x4
M380x6
M380x6
M380x4
M380x4
M390x6
M390x6
M390x4
M390x4
M400x6
M400x6
M400x4
M400x4
M410x6
M410x6
M420x6
M420x6
M430x6
M430x6
M440x6
M440x6
M450x6
M450x6
M460x6
M460x6
M470x6
M470x6
M480x6
M480x6
M490x6
M490x6
M500x6
M500x6
M510x6
M510x6
M520x6
M520x6
M530x6
M530x6
M540x6
M540x6
M550x6
M550x6
M560x6
M560x6
M570x6
M570x6
M580x6
M580x6
M590x6
M590x6
M600x6
M600x6
M1060x8
M1060x8
0-72 UNF

1-64 UNC

1-72 UNF

2-56 UNC

2-64 UNF

3-48 UNC

3-56 UNF

4-40 UNC

4-48 UNF

5-40 UNC

5-44 UNF

6-32 UNC

6-40 UNF

8-32 UNC

8-36 UNF

10-24 UNC

10-28 UNS
10-32 UNF

10-36 UNS
10-40 UNS
10-48 UNS
10-56 UNS
12-24 UNC

12-28 UNF

12-32 UNEF

12-36 UNS
12-40 UNS
12-48 UNS
12-56 UNS
1/4-20 UNC


1/4-24 UNS
1/4-27 UNS
1/4-28 UNF


1/4-32 UNEF

1/4-36 UNS
1/4-40 UNS
1/4-48 UNS
1/4-56 UNS
5/16-18 UNC


5/16-20 UN

5/16-24 UNF


5/16-27 UNS
5/16-28 UN

5/16-32 UNEF

5/16-36 UNS
5/16-40 UNS
5/16-48 UNS
3/8-16 UNC


3/8-18 UNS
3/8-20 UN

3/8-24 UNF

3/8-24 UNF
3/8-27 UNS
3/8-28 UN

3/8-32 UNEF

3/8-36 UNS
3/8-40 UNS
0.390-27 UNS
7/16-14 UNC


7/16-16 UN

7/16-18 UNS
7/16-20 UNF


7/16-24 UNS
7/16-27 UNS
7/16-28 UNEF

7/16-32 UN

1/2-13 UNC


1/2-12 UNS

1/2-14 UNS
1/2-16 UN

1/2-18 UNS
1/2-20 UNF


1/2-24 UNS
1/2-27 UNS
1/2-28 UNEF

1/2-32 UN

9/16-12 UNC


9/16-14 UNS
9/16-16 UN

9/16-18 UNF


9/16-20 UN

9/16-24 UNEF

9/16-27 UNS
9/16-28 UN

9/16-32 UN

5/8-11 UNC


5/8-12 UN

5/8-14 UNS
5/8-16 UN

5/8-18 UNF


5/8-20 UN

5/8-24 UNEF

5/8-27 UNS
5/8-28 UN

5/8-32 UN

11/16-12 UN

11/16-16 UN

11/16-20 UN

11/16-24 UNEF

11/16-28 UN

11/16-32 UN

3/4-10 UNC


3/4-12 UN

3/4-14 UNS
3/4-16 UNF


3/4-18 UNS
3/4-20 UNEF

3/4-24 UNS
3/4-24 UNS
3/4-28 UN

3/4-32 UN

13/16-10 UNC

13/16-12 UN

13/16-16 UN

13/16-20 UNEF

13/16-28 UN

13/16-32 UN

7/8-9 UNC


7/8-10 UNS
7/8-12 UN

7/8-14 UNF


7/8-16 UN

7/8-18 UNS
7/8-20 UNEF

7/8-24 UNS
7/8-27 UNS
7/8-28 UN

7/8-32 UN

15/16-9 UNC

15/16-12 UN

15/16-16 UN

15/16-20 UNEF

15/16-28 UN

15/16-32 UN

1-8 UNC


1-10 UNS
1-12 UNF


1-14 UNS


1-16 UN

1-18 UNS
1-20 UNEF

1-24 UNS
1-27 UNS
1-28 UN

1-32 UN

1 1/16-8 UNC
1 1/16-8 UN

1 1/16-12 UN

1 1/16-16 UNC

1 1/16-18 UNEF

1 1/16-20 UN

1 1/16-28 UN

1 1/8-7 UNC


1 1/8-8 UN

1 1/8-8 UNC
1 1/8-10 UNS
1 1/8-12 UNF


1 1/8-14 UNS
1 1/8-16 UN

1 1/8-18 UNEF

1 1/8-20 UN

1 1/8-24 UNS
1 1/8-28 UN

1 3/16-8 UN

1 3/16-12 UN

1 3/16-16 UN

1 3/16-18 UNEF

1 3/16-20 UN

1 3/16-28 UN

1 1/4-7 UNC


1 1/4-8 UN

1 1/4-8 UNC
1 1/4-10 UNS
1 1/4-12 UNF


1 1/4-14 UNS
1 1/4-16 UN

1 1/4-18 UNEF

1 1/4-20 UN

1 1/4-24 UNS
1 1/4-28 UN

1 5/16-8 UN

1 5/16-12 UN

1 5/16-16 UN

1 5/16-18 UNEF

1 5/16-20 UN

1 5/16-28 UN

1 3/8-6 UNC


1 3/8-8 UN

1 3/8-10 UNS
1 3/8-12 UNF


1 3/8-14 UNS
1 3/8-16 UN

1 3/8-18 UNEF

1 3/8-20 UN

1 3/8-24 UNS
1 3/8-28 UN

1 7/16-6 UN

1 7/16-8 UN

1 7/16-12 UN

1 7/16-16 UN

1 7/16-18 UNEF

1 7/16-20 UN

1 7/16-28 UN

1 1/2-6 UNC


1 1/2-8 UN

1 1/2-10 UNS
1 1/2-12 UNF


1 1/2-14 UNS
1 1/2-16 UN

1 1/2-18 UNEF

1 1/2-20 UN

1 1/2-24 UNS
1 1/2-28 UN

1 9/16-6 UN

1 9/16-8 UN

1 9/16-12 UN

1 9/16-16 UN

1 9/16-18 UNEF

1 9/16-20 UN

1 5/8-6 UN

1 5/8-8 UN

1 5/8-10 UNS
1 5/8-12 UN

1 5/8-14 UNS
1 5/8-16 UN

1 5/8-18 UNEF

1 5/8-20 UN

1 5/8-24 UNS
1 11/16-6 UN

1 11/16-8 UN

1 11/16-12 UN

1 11/16-16 UN

1 11/16-18 UNEF

1 11/16-20 UN

1 3/4-5 UNC


1 3/4-6 UN

1 3/4-8 UN

1 3/4-10 UNS
1 3/4-12 UN

1 3/4-14 UNS
1 3/4-16 UN

1 3/4-18 UNS
1 3/4-20 UN

1 13/16-6 UN

1 13/16-8 UN

1 13/16-12 UN

1 13/16-16 UN

1 13/16-20 UN

1 7/8-6 UN

1 7/8-8 UN

1 7/8-10 UNS
1 7/8-12 UN

1 7/8-14 UNS
1 7/8-16 UN

1 7/8-18 UNS
1 7/8-20 UN

1 15/16-6 UN

1 15/16-8 UN

1 15/16-12 UN

1 15/16-16 UN

1 15/16-20 UN

2-4.5 UNC


2-6 UN

2-8 UN

2-10 UNS
2-12 UN

2-14 UNS
2-16 UN

2-18 UNS
2-20 UN

2 1/16-16 UNS

2 1/8-6 UN

2 1/8-8 UN

2 1/8-12 UN

2 1/8-16 UN

2 1/8-20 UN

2 3/16-16 UNS

2 1/4-4.5 UNC


2 1/4-6 UN

2 1/4-8 UN

2 1/4-10 UNS
2 1/4-12 UN

2 1/4-14 UNS
2 1/4-16 UN

2 1/4-18 UNS
2 1/4-20 UN

2 5/16-16 UNS

2 3/8-6 UN

2 3/8-8 UN

2 3/8-12 UN

2 3/8-16 UN

2 3/8-20 UN

2 7/16-16 UNS

2 1/2-4 UNC


2 1/2-6 UN

2 1/2-8 UN

2 1/2-10 UNS
2 1/2-12 UN

2 1/2-14 UNS
2 1/2-16 UN

2 1/2-18 UNS
2 1/2-20 UN

2 5/8-6 UN

2 5/8-8 UN

2 5/8-12 UN

2 5/8-16 UN

2 5/8-20 UN

2 3/4-4 UNC


2 3/4-6 UN

2 3/4-8 UN

2 3/4-10 UNS
2 3/4-12 UN

2 3/4-14 UNS
2 3/4-16 UN

2 3/4-18 UNS
2 3/4-20 UN

2 7/8-6 UN

2 7/8-8 UN

2 7/8-12 UN

2 7/8-16 UN

2 7/8-20 UN

3-4 UNC


3-6 UN

3-8 UN

3-10 UNS
3-12 UN

3-14 UNS
3-16 UN

3-18 UNS
3-20 UN

3 1/8-6 UN

3 1/8-8 UN

3 1/8-12 UN

3 1/8-16 UN

3 1/4-4 UNC


3 1/4-6 UN

3 1/4-8 UN

3 1/4-10 UNS
3 1/4-12 UN

3 1/4-14 UNS
3 1/4-16 UN

3 1/4-18 UNS
3 3/8-6 UN

3 3/8-8 UN

3 3/8-12 UN

3 3/8-16 UN

3 1/2-4 UNC


3 1/2-6 UN

3 1/2-8 UN

3 1/2-10 UNS
3 1/2-12 UN

3 1/2-14 UNS
3 1/2-16 UN

3 1/2-18 UNS
3 5/8-6 UN

3 5/8-8 UN

3 5/8-12 UN

3 5/8-16 UN

3 3/4-4 UNC


3 3/4-6 UN

3 3/4-8 UN

3 3/4-10 UNS
3 3/4-12 UN

3 3/4-14 UNS
3 3/4-16 UN

3 3/4-18 UNS
3 7/8-6 UN

3 7/8-8 UN

3 7/8-12 UN

3 7/8-16 UN

4-4 UNC


4-6 UN

4-8 UN

4-10 UNS
4-12 UN

4-14 UNS
4-16 UN
TR8x1.5
TR9x1.5
TR9x2
TR10x1.5
TR10x2
TR11x2
TR11x3
TR12x2
TR12x3
TR14x2
TR14x3
TR16x2
TR16x3
TR16x4
TR18x2
TR18x3
TR18x4
TR20x2
TR20x3
TR20x4
TR22x3
TR22x5
TR22x8
TR24x3
TR24x5
TR24x8
TR26x3
TR26x5
TR26x8
TR28x3
TR28x5
TR28x8
TR30x3
TR30x6
TR30x10
TR32x3
TR32x6
TR32x10
TR34x3
TR34x6
TR34x10
TR36x3
TR36x6
TR36x10
TR38x3
TR38x7
TR38x10
TR40x3
TR40x7
TR40x10
TR42x3
TR42x7
TR42x10
TR44x3
TR44x7
TR44x12
TR46x3
TR46x8
TR46x12
TR48x3
TR48x8
TR48x12
TR50x3
TR50x8
TR50x12
TR52x3
TR52x8
TR52x12
TR55x3
TR55x9
TR55x14
TR60x3
TR60x9
TR60x14
TR65x4
TR65x10
TR65x16
TR70x4
TR70x10
TR70x16
TR75x4
TR75x10
TR75x16
TR80x4
TR80x10
TR80x16
TR85x4
TR85x12
TR85x18
TR90x4
TR90x12
TR90x18
TR95x4
TR95x12
TR95x18
TR100x4
TR100x12
TR100x20
TR105x4
TR105x12
TR105x20
TR110x4
TR110x12
TR110x20
TR115x6
TR115x12
TR115x14
TR115x22
TR120x6
TR120x12
TR120x14
TR120x22
TR125x6
TR125x12
TR125x14
TR125x22
TR130x6
TR130x12
TR130x14
TR130x22
TR135x6
TR135x12
TR135x14
TR135x24
TR140x6
TR140x12
TR140x14
TR140x24
TR145x6
TR145x12
TR145x14
TR145x24
TR150x6
TR150x12
TR150x16
TR150x24
TR155x6
TR155x12
TR155x16
TR155x24
TR160x6
TR160x12
TR160x16
TR160x28
TR165x6
TR165x12
TR165x16
TR165x28
TR170x6
TR170x12
TR170x16
TR170x28
TR175x8
TR175x12
TR175x16
TR175x28
TR180x8
TR180x12
TR180x18
TR180x28
TR185x8
TR185x12
TR185x18
TR185x24
TR185x32
TR190x8
TR190x12
TR190x18
TR190x24
TR190x32
TR195x8
TR195x12
TR195x18
TR195x24
TR195x32
TR200x8
TR200x12
TR200x18
TR200x24
TR200x32
TR205x4
TR210x4
TR210x8
TR210x12
TR210x20
TR210x24
TR210x36
TR215x4
TR220x4
TR220x8
TR220x12
TR220x20
TR220x24
TR220x36
TR230x4
TR230x8
TR230x12
TR230x20
TR230x24
TR230x36
TR235x4
TR240x4
TR240x8
TR240x12
TR240x20
TR240x22
TR240x24
TR240x36
TR250x4
TR250x12
TR250x22
TR250x24
TR250x40
TR260x4
TR260x12
TR260x20
TR260x22
TR260x24
TR260x40
TR270x12
TR270x24
TR270x40
TR275x4
TR280x4
TR280x12
TR280x24
TR280x40
TR290x4
TR290x12
TR290x24
TR290x44
TR295x4
TR300x4
TR300x12
TR300x24
TR300x44
TR310x5
TR315x5
TR320x5
TR320x12
TR320x24
TR320x44
TR330x5
TR335x5
TR340x5
TR340x12
TR340x24
TR340x28
TR340x44
TR345x5
TR350x5
TR355x5
TR360x5
TR360x12
TR360x24
TR360x28
TR360x44
TR365x5
TR370x5
TR375x5
TR380x5
TR380x12
TR380x24
TR380x28
TR380x32
TR380x44
TR385x5
TR395x5
TR400x5
TR400x12
TR400x24
TR400x28
TR400x32
TR400x44
TR410x5
TR415x5
TR420x5
TR420x12
TR420x24
TR420x32
TR420x44
TR430x5
TR435x5
TR440x5
TR440x12
TR440x24
TR440x32
TR440x36
TR440x44
TR450x5
TR460x5
TR460x12
TR460x24
TR460x32
TR460x36
TR460x44
TR470x5
TR480x5
TR480x12
TR480x24
TR480x36
TR480x44
TR490x5
TR500x5
TR500x12
TR500x24
TR500x36
TR500x40
TR500x44
TR510x6
TR520x6
TR530x5
TR530x6
TR530x12
TR530x24
TR530x40
TR530x44
TR540x6
TR550x6
TR560x5
TR560x12
TR560x24
TR560x40
TR560x44
TR560x45
TR600x6
TR600x12
TR600x24
TR600x40
TR600x44
TR600x45
TR630x6
TR630x12
TR630x24
TR630x44
TR630x45
TR670x6
TR670x12
TR670x24
TR670x44
TR670x45
TR710x7
TR710x12
TR710x24
TR710x44
TR710x50
TR750x7
TR750x12
TR750x24
TR750x44
TR800x7
TR800x12
TR800x24
TR800x44
TR850x7
TR850x12
TR850x24
TR850x44
TR900x7
TR900x12
TR900x24
TR900x44
TR950x8
TR950x12
TR950x24
TR950x44
TR1000x8
TR1000x12
TR1000x24
TR1000x44
TR1060x8
TR1060x12
TR1060x24
TR1060x44
TR1120x8
TR1120x12
TR1120x24
TR1120x44
7e/7H
G 1/16-28
G 1/16-28
G 1/8-28
G 1/8-28
G 1/4-19
G 1/4-19
G 3/8-19
G 3/8-19
G 1/2-14
G 1/2-14
G 5/8-14
G 5/8-14
G 3/4-14
G 3/4-14
G 7/8-14
G 7/8-14
G 1-11
G 1-11
G 1 1/4-11
G 1 1/4-11
G 1 1/2-11
G 1 1/2-11
G 1 3/4-11
G 1 3/4-11
G 2-11
G 2-111 ความคิดเห็น: