วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Thread Plug Gages & Thread Ring Gages Tel: 021383617-8


Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 

ส่งขอราคา มาทางอีเมลล์ 
Email: rollingdie@gmail.com

1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  
&( Special Custom -Made Gauge)

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap)
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)

5.Special Round Dies (External Thread Cutting)


http://www.smpt.co.th/

Skype : best-wise
QQ number : 2739610228 
Email : rollingdie@gmail.com

1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  

&( Special Custom -Made Gauge)
ねじプラグゲージとねじリングゲージ Email: rollingdie@gmail.comEmail: rollingdie@gmail.comThread Gaugeเครื่องมือวัดเกลียว2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
プラグゲージの設定&リングゲージを設定する3. Special Taps (Custom-Made Tap)


4.Thread Rolling Dies (NEW & Regrind )
เครื่องเจียรลูกรีดเกลียวGrinding Threadwww.smpt.co.th

5.Special Round Dies (External Thread Cutting)


Email: rollingdie@gmail.com
ดายต๊าปเกลียวนอก


1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  &( Special Custom -Made Gauge)
 
2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap)
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)
5.Special Round Dies (External Thread Cutting)

Japan Office
会社名 :株式会社恵誠国際
〒125-0002 東京都葛飾区西亀有3-18-2-104
TEL: 81-3-36093670 
FAX:81-3-36041393


最も良い品質
JISゲージ方式用ゲージ
Siam Master Precision Tool LTD.
タイ精密ツール株式有限会社http://www.smpt.co.th/
(Thailand) Tel: 021383617-8 Fax: 021383619

Screw Plug Gauge / Screw Ring Gauge / Pin Gage/ Thread Ring Gauge/ Thread Plug Gauge/Setting Ring Gage/Thread Gauge


???T?1

Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 
http://www.smpt.co.th/
Tel: 021383617-8   Fax: 021383619

Thread Professional

Japan Office
会社名 :株式会社恵誠国際
〒125-0002 東京都葛飾区西亀有3-18-2-104
TEL: 81-3-36093670 
FAX:81-3-36041393

Thread Plug Gauge / Thread Ring Gauge


Ring Gauge/ Pin Gages
Class 4h = Class 1
GR WR

Taper Gauge
which includes calibration with 17025 and certification
***Thread Plug Gages & Thread Ring Gauges (GO/NOGO)
***Plug Gages & Ring Gages Metric (M) ,BSW, BSPP, BSPT ,UNC UNF, UNC, UNF, UNEF, UNS, 4UN、6UN、8UN 12UN、16UN、20UN 28UN、32UN,12UN ,G ,PF, Rp ,PS ,NPSC ,NPSM, NPSL, R ,PT, Rc、R ,Rp, NPT NPTR, NPTF6h/6g = Class 2 8g = Class3 4H/5H= Class 1 6H=Class2 7H=Class3 タイのマネージャ


II /GR WR Class2 GR WR I / GR WR Class1 GR WR III / GR WR Class 3 GR2 WR2 / GR1 WR1/ GR3 WR3 GR IR II/ GR IR I/ GR IR III GW GRGF GRNF NRGF NRNF GP WP II / GP WP Class2 GP WP I / GP WP Class1 GP WP III / GP WP Class3 GP2 WP2 / GP1WP1 /GP3WP3 GP IP Class1 /GP IP Class2 /GP IP Class3 GO/NOGO Thread Plug Gages & Thread Ring Gages M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75, M6x1.0, M7x0.75, M7x1.0, M8x0.75, M8x1,M8x1.25, M9x0.75, M9x1.0, M9x1.25, M10x0.75, M10x1.0, M10x1.25, 1M0x1.5, M11x0.75, M11x1.0, M11x1.25, M11x1.5, M12x0.75, M12x1.0, M12x1.25, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.0, M14x1.25, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.0, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M6x0.75, M6x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.5, M14x2.0, M16x1.5, M16x2.0, M18x1.5, M18x2.5,M20x1.5, M20x2.5, M22x1.5, M22x2.5, M24x1.5, M24x3.0 No.4 -40UNC No.5 -44UNF No.5 -40UNC No.6 -40UNF No.6 -32UNC No.8 -36UNF No.8 -32UNC No.10 -32UNF No.10 -24UNC 1/4" -28UNF 1/4 -20UNC 5/16 -24UNF 5/16 -18UNC 3/8 -24UNF 3/8 -16UNC 7/16 -20UNF 7/16 -14UNC 1/2 -20UNF 1/2 -13UNC 9/16 -18UNF 9/16 -12UNC 5/8 -18UNF 5/8 -11UNC 3/4 -16UNF 3/4 -10UNC 7/8 -14UNF 7/8 -9 UNC 1 -12UNF 1 -8 UNC G 1/16 -28 G 1/8 -28 G 1/4 -19 G 3/8 -19 G 1/2 -14 G 5/8 -14 G 3/4 -14 G 7/8 -14 G 1 -11 G 1 1/8 -11 G 1 1/4 -11 G 1 1/2 -11 G 1 3/4 -11 G 2 -11 PF 1/8 -28 PF 1/4 -19 PF 3/8 -19 PF 1/2 -14 PF 5/8 -14 PF 3/4 -14 PF 7/8 -14 PF 1 -11 PF 1 1/8 -11 PF 1 1/4 -11 PF 1 1/2 -11 PF 1 3/4 -11 PF 2 -11 R 1/16 -28 R 1/8 -28 R 1/4 -19 R 3/8 -19 R 1/2 -14 R 3/4 -14 R 1 -11 R 1 1/4 -11 R 1 1/2 -11 R 2 -11 NPT 1/8 -27 NPT 1/4 -18 NPT 3/8 -18 NPT 1/2 -14 NPT 3/4 -14 NPT 1 -11 1/2 NPT 1 1/4 -11 1/2 NPT 1 1/2 -11 1/2 NPT 2 -11 1/2 PT 1/16 -28 PT 1/8 -28 PT 1/4 -19 PT 3/8 -19 PT 1/2 -14 PT 3/4 -14 PT 1 -11 PT 1 1/4 -11 PT 1 1/2 -11 PT 2 -11 Checking Gage For Limit gageGO check plug for New Go thread ring gage = GRGFNOT GO check plug for New GO Thread ring gages= GRNF Wear check Plug for GO thread Ring Gage =GWGO check plug for New NOT GO thread Ring gage = NRGFNOT GO check plug for New NOT GO thread Ring Gage= NRNFWear check plug For NOT GO thread Ring Gage = NW G-Series "BSPP" or "BSPF" - 1 1/2-11 1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1 1/4-11 1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1-1/2-11-1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1-11 1/2NPT TAPER PLUG GAUGE - 1/2-14NPT TAPER PLUG GAUGE - 1/4-18 NPT THREAD PLUG GAGE, NPT - 1/4-18NPT TAPER PLUG GAUGE - 1/4-28UNF-2B THREAD PLUG GAGE, GO/NOGO - 1/8-27NPT TAPER PLUG GAUGE - 10-32UNF-2B THREAD PLUG GAGE, GO/NOGO - 2-11 1/2NPT TAPER PLUG GUAGE - 2-11-1/2 NPT TAPER PLUG GAUGE - 3/4-14NPT TAPER PLUGE GAUGE - 3/8-16UNC-IR2A THREAD RING - 3/8-18NPT TAPER PLUG GAUGE - THREAD PLUG GAGE - THREAD PLUG GAUGE - GO/NO GO THREAD RING GAGE - GO/NO GO THREAD RING GAUGE - GPII-IPII Screw Gauge M14P1.5 - GPII-WPII Screw Gauge M2P0.4 - GPII/WPII THREAD PLUG GAUGE - HD1585-45 THREAD PLUG GAGE - M1.2X0.25 -6H GR SCREW GAUGE - M1.2X0.25 -6H NR SCREW GAUGE - M1.2X0.25 46H GR SCREW GAUGE - M1.6X0.35 THREAD PLUG GAUGE - M1.7P0.2 THREAD PLUG GAUGE - M10P1.5 THREAD PLUG GAUGE - M10P1.5 THREAD RING GAUGE - M12P1.75 THREAD PLUG GAUGE - M14P1.5 THREAD PLUG GAUGE - M2.5X0.45 THREAD PLUG GAGE - M2.5X0.45-6HX8L THREAD PLUG GAUGE - M2.6P0.45 THREAD PLUG GAUGE - M22P1 GR II THREAD RING GAUGE - M22P1 IR II THREAD RING GAUGE - M22P1 ISR II GO/NOGO RING GAUGE SET - M22P1.5 THREAD PLUG GAUGE - M2P0.4 THREAD PLUG GAUGE - M32P2 THREAD PLUG GAUGE - M3X0.5 THREAD PLUG GAGE - M4X0.7 THREAD PLUG GAUGE - M4X0.7 THREAD RING GAUGE - M55P2 THREAD PLUG GAUGE - M5X0.8 THREAD PLUG GAGE - M5X0.8 THREAD PLUG GAUGE - M5X0.8 THREAD RING GAUGE - M6P1 THREAD PLUG GAGE - M6P1 THREAD PLUG GAUGE - M6P1 THREAD RING GAUGE - M8P1.25 THREAD PLUG GAUGE - M8P1.25 THREAD RING GAUGE - N/A THREAD RING GAUGE - NPT1-11-1/2 THREAD PLUG NPT - NPT1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT 1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT 1/8 TAPER PLUG GAUGE - PT1 TAPER PLUG GAUGE - PT1-1/2 TAPER PLUG GAUGE - PT1-1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT2-11 THREAD PLUG NPT - PT3/4 TAPER PLUG GAUGE - PT3/8 TAPER PLUG GAUGE - R1 TAPER PLUG GAUGE - R1/2 TAPER PLUG GAUGE - R1/4 TAPER PLUGE GAUGE - R1/8 TAPER PLUG GAUGE - R3/4 TAPER PLUG GAUGE - R3/8 TAPER PLUG GAUGE 1 1/16-12 UN 2A 1 1/16-12 UNJ3A 1 1/16-18UNEF2A 1 1/16-20 UN2A 1 1/2-12 UNF 2A 1 1/4-18 UNEF2A 1 7/16-20 UN 2A 1 7/8-14 UNS 2A 1.173-32 UNS-3A 1/2-20 UNF 2A 1/2-20 UNF 3A 1/2-28 UNEF 2A 1/2-28 UNEF-2A 1/2-40 UNS 2A 1/4-18 NPT L-1 1/4-18 NPTF L1 1/4-18 NPTF L-1 1/4-18 NPTF 1/4-20 UNC 2A 1/4-20 UNC-2A L 1/4-20 UNC-2A 1/4-24 UNS 2A 1/4-28 UNF 2A 1/4-28 UNF-2A 1/4-36 UNS-2A 1/4-48 UNS2A 1/8-27 NPT L-1 11/16-18 UNS 2A 11/16-24 UNEF-2 11/16-24 UNEF2A 1-20 UNEF-2A 13/16-20 UNEF2A 15/16-20 UNEF 2A 15/16-20 UNEF2A 15/16-20UNEF-2A 15/16-28 UNJ-3A 1-7/8-14 UNS 2A 2 1/4-14 UNS 2A 2 1/8-16 UN 2A 2 3/4-14 UNS 2A 3/4-20 UNEF 2A 3/4-20 UNEF-2A 3/4-24 UNS 2A 3/4-27 UNS 2A 3/4-2A UNS 2A 3/8-24 UNF 2A 3/8-24 UNF-2A 3/8-32 UNEF 2A 3/8-32 UNEF-2A 3/8-36 UNS 2A 5/16-18 UNC 2A 5/16-18 UNC-2A 5/16-24 UNF 2A 5/16-24 UNF2A 5/16-32 UNEF-2A 5/16-40 UNS 2A 5/16-40 UNS 2A 5/16-40 UNS3A 5/16-40-UNS 2A 5/8-11 UNC 2A 5/8-20 UN 2A 5/8-24 UNEF 2A 5/8-24 UNEF-2A 5/8-24 UNEF-3A 7/16-20 UNF 3A 7/16-20 UNF-2A 7/16-20 UNF-3A 7/16-28 UNEF 2A 7/16-28 UNEF-2A 7/16-28UNEF2A 7/16-32 UN 2A 7/8-14 UNF 2A 7/8-14 UNJF-3A 7/8-20 UNEF 2A 7/8-22 UNS 2A 9/16-12 UNC 3A 9/16-18 UNF 2A 9/16-18 UNF 3A 9/16-18 UNF2A 9/16-18 UNJF-3A 9/16-20 UN 2A 9/16-24 UNEF 2A 9/16-28 UN 2A 9/16-32 UN 2A M10 X 1.0 6g M12X1.0 6g M14 X 1.0 6g M14x1.0 6g M14x1.5 6g M2 X 0.4 6g M2.5 X.45 6g M2.5X.45 6g M2.5X.45 M3 X 0.5 6g M30 X 1.5 4g 6g M3X0.5 6g M4 X 0.7 6g M4X0.5 6g M4x0.7 6g M4XO 7 6g M4XO.7 6g M5X0.8 6g M6 X 1.0 6g M6X1.0 6g M7x0.75 6g M8 X 1.0 6g M8 X 1.25 6g M8X.750 6g M9X0.5-6g 1 1/16-12 UN 2B 1 1/16-12 UNJ3B 1 1/16-18UNEF2B 1 1/16-20 UN2B 1 1/2-12 UNF 2B 1 1/4-18 UNEF2B 1 7/16-20 UN 2B 1 7/8-14 UNS 2B 1.173-32 UNS-3B 1/2-20 UNF 2B 1/2-20 UNF 3B 1/2-28 UNEF 2B 1/2-28 UNEF-2B 1/2-40 UNS 2B 1/4-18 NPT L-1 1/4-18 NPTF L1 1/4-18 NPTF L-1 1/4-18 NPTF 1/4-20 UNC 2B 1/4-20 UNC-2B L 1/4-20 UNC-2B 1/4-24 UNS 2B 1/4-28 UNF 2B 1/4-28 UNF-2B 1/4-36 UNS-2B 1/4-48 UNS2B 1/8-27 NPT L-1 11/16-18 UNS 2B 11/16-24 UNEF-2 11/16-24 UNEF2B 1-20 UNEF-2B 13/16-20 UNEF2B 15/16-20 UNEF 2B 15/16-20 UNEF2B 15/16-20UNEF-2B 15/16-28 UNJ-3B 1-7/8-14 UNS 2B 2 1/4-14 UNS 2B 2 1/8-16 UN 2B 2 3/4-14 UNS 2B 3/4-20 UNEF 2B 3/4-20 UNEF-2B 3/4-24 UNS 2B 3/4-27 UNS 2B 3/4-2B UNS 2B 3/8-24 UNF 2B 3/8-24 UNF-2B 3/8-32 UNEF 2B 3/8-32 UNEF-2B 3/8-36 UNS 2B 5/16-18 UNC 2B 5/16-18 UNC-2B 5/16-24 UNF 2B 5/16-24 UNF2B 5/16-32 UNEF-2B 5/16-40 UNS 2B 5/16-40 UNS 2B 5/16-40 UNS3B 5/16-40-UNS 2B 5/8-11 UNC 2B 5/8-20 UN 2B 5/8-24 UNEF 2B 5/8-24 UNEF-2B 5/8-24 UNEF-3B 7/16-20 UNF 3B 7/16-20 UNF-2B 7/16-20 UNF-3B 7/16-28 UNEF 2B 7/16-28 UNEF-2B 7/16-28UNEF2B 7/16-32 UN 2B 7/8-14 UNF 2B 7/8-14 UNJF-3B 7/8-20 UNEF 2B 7/8-22 UNS 2B 9/16-12 UNC 3B 9/16-18 UNF 2B 9/16-18 UNF 3B 9/16-18 UNF2B 9/16-18 UNJF-3B 9/16-20 UN 2B 9/16-24 UNEF 2B 9/16-28 UN 2B 9/16-32 UN 2B M10 X 1.0 6H M12X1.0 6H M14 X 1.0 6H M14x1.0 6H M14x1.5 6H M2 X 0.4 6H M2.5 X.45 6H M2.5X.45 6H M2.5X.45 M3 X 0.5 6H M30 X 1.5 6H M3X0.5 6H M4 X 0.7 6H M4X0.5 6H M4x0.7 6H M4XO 7 6H M4XO.7 6H M5X0.8 6H M6 X 1.0 6H M6X1.0 6H M7x0.75 6H M8 X 1.0 6H M8 X 1.25 6H M8X.750 6H M9X0.5-6H 4NC40, 6NC32, 8NC32, 10NC24, 10NF32, 12NC24, 1/4NC20, 1/4NF28, 1/4NS24, 1/4NS32, 5/16NC18, 5/16NF24, 3/8NC16, 3/8NF24, 7/16NC14, 7/16NF20, 1/8NPT27, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.0, M10x1.5, M11x1.51/2NC13, 1/2NF20, 9/16NC12, 9/16NF18, 5/8NC11, 5/8NF18, 3/4NC10, 3/4NF16, 1/4NPT18, M12x1.25, M12x1.75, M14x1.25, M18x1.5
・メートルねじ用ゲージGauges for metric threads・ユニファイねじ用ゲージGauges for unified screw threads・管用平行ねじゲージStraight pipe thread gauges・電線管ねじ用ゲージGauges for conduit tube threads・自転車ねじ用ゲージGauges for bicycle threads・ミシン用ねじゲージThread gauges for sewing machines・ウイットねじ用ゲージGauges for Whitworth threads・メートル台形ねじ用ゲージGauges for metric trapezoidal threads・アクメねじ用ゲージGauges for acme threads・バットレスねじ用ゲージGauges for buttress threads・各種水道ねじ用ゲージGauges for various water pipe threads・各種ねじ用メッキ前ゲージGauges for various threads before plating・各種ねじ用多条ねじゲージMultiple thread gauges for various threadsねじ用限界ゲージ Limit Gauges for Threads旧来のJISゲージ方式用ゲージGauges for traditional JIS gauge systemGP=(通りねじプラグゲージ)(GO thread plug gauge)WP=(工作用止りねじプラグゲージ)(NOT GO thread plug gauge for working)IP=(検査用止りねじプラグゲージ)(NOT GO thread plug gauge for inspection)旧来のJISゲージ方式用ゲージGauges for traditional JIS gauge systemGR=(通りねじリングゲージ)(GO thread ring gauge)WR=(工作用止りねじリングゲージ)(NOT GO thread ring gauge for working)IR=(検査用止りねじリングゲージ)(NOT GO thread ring gauge for inspection)ISOゲージ方式用ゲージGauges for ISO gauge systemGP=(通りねじプラグゲージ)(GO thread plug gauge)NP=(止りねじプラグゲージ)(NOT GO thread plug gauge)GR=(通りねじリングゲージ)(GO thread ring gauge)NR=(止りねじリングゲージ)(NOT GO thread ring gauge)ISO thread Class / JIS Thread ClassThread Plug Gages ISO Class 1 = 5HThread Plug Gages JIS Class 1 = IThread Plug Gage ISO Class 2 = 6HThread Plug Gage JIS Class 2 = IIThread Plug Gage ISO Class3 = 7HThread Plug Gage JIS Class 3 = IIIhread Ring Gages ISO Class 1 =4hThread Ring Gages JIS Class 1 = IThread Ring Gauge ISO Class2 =6gThread Ring Gage JIS Class2 = IIThread Ring Gage ISO Class 3 =8gThread Ring Gage JIS Class3 = IIIClass 1 = CloseClass2 = MediumClass3 = LoseThread Plug GageMetric -6H (ISO) ,UNC (ANSI),UNF,UNEF,UNS(ANSI)BC(JIS),SM (JIS)Thread Ring GagesMetric -6g(ISO),UNC,UNF,UNEF,UNS(ANSI),BC(JIS),SM(JIS)Taper Pipe Plug GagesNPTF-L1, NPTF-L3,PT,NPT,R(ISO7-1),R (DIN2999)Taper Pipe Ring GagesNPTF-L1,NPTF-L2,PT,NPT,R(ISO7-1),R(DIN2999)Parallel Pipe plug Gages & Pipe Ring GagesNPSH,NH, NPSL,NPSM(ANSI),PF(JIS),PS(BS), G(ISO) JIS B 0251 JIS B 0052 JIS B 0251 JIS B 0252 JIS B 0255 JIS B 0256 ANSI B1.3─  ANSI B1.2  ─ JIS B 0254 ─ JSI B 0253 ─ ─  ANSI B2.1  ANSI B2.4 ANSI B2.2 ─  ─  ANSI B1.5 ANSI B1.8 ANSI B1.9 JMAS 4002  ─ JCIS 3-63  ─  JMAS 4002 JEL 902、903 JIS B 0253 BS 21: BS 21:1973 ANSI B2.1 ANSI B2.2 MIL-P-7105B JCIS 4-63 JIS R 7202 JIS B 8244-6 JIS B 0205 JIS B 0209 JIS B 0207 JIS B 0211 JIS B 0205 JIS B 0209 JIS B 0207 JIS B 0211 JIS B 0206 JIS B 0210 JIS B 0208 JIS B 0212JIS B 0202  JIS B 0203  JIS B 0204 JIS B 0204  ANSI B2.1  ANSI B2.1、B2.4 ANSI B2.2 BS 2779:1973 JIS B0216 B02717 B0218 JIS B 0216 JIS B 0222 ANSI B1.5 ANSI B1.8 ANSI B1.9 JIS B 0225 JIS B 0226 JIS B 7103 JIS B 7111 JIS B 8031 JIS B 1173 JIS D 4208 JIS D 9422 JIS C 7709 JIS B 2061 JIS Z 1604 JIS B 0203 BS 21:1973 ANSI B2.1 ANSI B2.2 MIL-P-7105B JIS B 7104 JIS B 7201 JIS B 8241 JIS B 8244 JIS B 8245 JIS B 8246 JIS B 0203 GPIP2B GPWP2B GRIR2A GRWR2A GPNP GRNR-A GRNR-B GPIP-A GPWP-A GRIR-A GRWR-A W 1/16" ISO Class Based JIS W 1/8" W 5/32" W 3/16" W 7/32" W 1/4" W 5/16" W 3/8" W 7/16" W 1/2" W 9/16" W 5/8" W 3/4" W 7/8" W 1" W 1 1/8" W 1 1/4" W 1 3/8" W 1 1/2" W 1 5/8" W 1 3/4" W 1 7/8" W 2" W 2 1/4" W 2 1/2" W 2 3/4" W 3 " W 3 1/4" W 3 1/2" W 3 3/4" W 4" No. 4 - 40 UNC No. 5 - 40 UNC No. 6 - 32 UNC No. 8 - 32 UNC No. 10 - 24 UNC No. 12 - 24 UNC 1/4" - 20 UNC 5/16" - 18 UNC 3/8" - 16 UNC 7/16" - 14 UNC 1/2" - 13 UNC 9/16" - 12 UNC 5/8" - 11 UNC 3/4" - 10 UNC 7/8" - 9 UNC 1" - 8 UNC 1 1/8" - 7 UNC 1 1/4" - 7 UNC 1 3/8" - 6 UNC 1 1/2" - 6 UNC 1 3/4" - 5 UNC 2" - 4 1/2 UNC 2 1/4" - 4 1/2 UNC 2 1/2" - 4 UNC 2 3/4" - 4 UNC 3" - 4 UNC 3 1/4" - 4 UNC 3 1/2" - 4 UNC 3 3/4" - 4 UNC 4" - 4 UNC No. 4 - 48 UNF No. 5 - 44 UNF No. 6 - 40 UNF No. 8 - 36 UNF No. 10 - 32 UNF No. 12 - 28 UNF 1/4" - 28 UNF 5/16" - 24 UNF 3/8" - 24 UNF 7/16" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 9/16" - 18 UNF 5/8" - 18 UNF 3/4" - 16 UNF 7/8" - 14 UNF 1" - 12 UNF 1 1/8" - 12 UNF 1 1/4" - 12 UNF 1 3/8" - 12 UNF 1 1/2" - 12 UNF 1/4" - 32 UNEF 5/16" - 32 UNEF 3/8" - 32 UNEF 7/16" - 28 UNEF 1/2" - 28 UNEF 9/16" - 24 UNEF 5/8" - 24 UNEF 11/16" - 24 UNEF 3/4" - 20 UNEF 13/16" - 20 UNEF 7/8" - 20 UNEF 15/16" - 20 UNEF 1" - 20 UNEF 1 1/16" - 18 UNEF 1 1/8" - 18 UNEF 1 1/4" - 18 UNEF 1 5/16" - 18 UNEF 1 3/8" - 18 UNEF 1 7/16" - 18 UNEF 1 1/2" - 18 UNEF 1 9/16" - 18 UNEF 1 5/8" - 18 UNEF 1 11/16" - 18 UNEF NPT American Taper Pipe ThreadANSI B 1.20.1 1/16" NPT27 1/8" NPT27 1/4" NPT18 3/8" NPT18 1/2" NPT14 3/4" NPT14 1" NPT11.5 1 1/4" NPT11.5 1 1/2" NPT11.5 2" NPT11.5 2 1/2" NPT8 3" NPT8 3 1/2" NPT8 4" NPT8 5" NPT8 6" NPT8 8" NPT8 10" NPT8 12" NPT8 R 1/16" R 1/8" R 1/4" R 3/8" R 1/2" R 3/4" R 1" R 1 1/4" R 1 1/2" R 2" R 2 1/2" R 3" R 4" R 5" R 6" R 1/16" R 1/8" R 1/4" R 3/8" 1 1/16" - 8UN 1 1/8" - 8UN 1 3/16" - 8UN 1 1/4" - 8UN 1 5/16" - 8UN 1 3/8" - 8UN 1 1/2" - 8UN 1 5/8" - 8UN 1 3/4" - 8UN 1 7/8" - 8UN 2" - 8-UN 2 1/8" - 8UN 2 1/4" - 8UN 2 3/8" - 8UN 2 1/2" - 8UN 1 1/16" - 12UN 1 3/16" - 12UN 1 5/16" - 12UN 1 7/16" - 12UN 1 5/8" - 12UN 1 3/4" - 12UN 1 7/8" - 12UN 2" - 12UN 2 1/8" - 12UN 2 1/4" - 12UN 2 3/8" - 12UN 2 1/2" - 12UN 1" - 16UN 1 1/16" - 16UN 1 1/8" - 16UN 1 3/16" - 16UN 1 1/4" - 16UN 1 5/16" - 16UN 1 3/8" - 16UN 1 7/16" - 16UN 1 1/2" - 16UN 1 5/8" - 16UN 1 3/4" - 16UN 1 7/8" - 16UN 2" - 16UN 2 1/8" - 16UN 2 1/4" - 16UN 2 3/8" - 16UN 2 1/2" - 16UN M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M7X0.75 M8X1.25 M9X1.0 M10X1.0 M10X1.25 M10X1.5 M11X1.0 M12X1.75 M14X1.0 M14X1.5 M14X2.0 M16X2.0 M18X1.5 M18X2.0 M20X2.5 M24X3.0 M30X3.0 M33X2.0 M36X3.0 M36X4.0 1/8"W40 5/32"W32 3/16"W24 1/4"W20 5/16"W18 3/8"W16 7/16"W14 1/2"W12 5/8"W11 3/4"W10 7/8"W9 1"W8 1 1/8W7 1 1/4"W7 NO.4-40UNC NO.5-40UNC NO.6-32UNC NO.8-32UNC NO.10-24UNC NO.12-24UNC 1/4"UNC20 5/16"-18UNC 3/8"-16UNC 7/16"-14UNC 1/2"-13UNC 9/16"-12UNC 5/8"-11UNC 3/4"-10UNC 7/8"-9UNC 1"-8UNC 1 1/8"-7UNC Thailand Thailand Bangkok Siam Master Precision Tool LTD.
M1.6X0.35 THREAD PLUG GAUGE M1.7P0.35 THREAD PLUG GAUGE
- M1.7X0.35-6G THREAD RING GAUGE - M1.7X0.35-6G THREAD RING GAUGE - M1.7X0.35-6H THREAD PLUG GAUGE - M17X1.5 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M17X1.5 THREAD RING GAUGE SET (GO/NOGO) - M18P1.5 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M18P1.5 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M2 P 0.4 PRECISION THREAD GAGES - M2.5X0.45-6G THREAD PLUG GAUGE - M2P0.4 THREAD PLUG GAUGE - M2X0.4-6G THREAD PLUG GAUGE - M3 P0.5 THREAD RING GAUGE - M3 X 0.5 GPIP2 PRECISION THREAD GAUGE - M3X0.5 PRECISION THREAD GAGES - M3X0.5 PRECISION THREAD GAGES - M3X0.5 GPII IPII THREAD PLUG GAUGE - M3X0.5-6G THREAD PLUG GAUGE - M4 P0.7 THREAD RING GAUGE - M4 X 0.7 THREAD PLUG GAUGE - M4X0.7 PRECISION THREAD GAGES - M5 0.8/M6 1.0 PRECISION THREAD GAGES - M5 P0.8 THREAD RING GAUGE - M5 X 0.8 PRECISION THREAD GAGES - M5X0.8-6G THREAD PLUG GAUGE - M6 P1 THREAD RING GAUGE - M6 P1.0 THREAD RING GAUGE - M6P1 THREAD RING GAUGE (GO/NOGO) - M6P1 THREAD RING GAUGE - M6X1-6G THREAD PLUG GAUGE - PT1/2 TAPER PLUG GAUGE - PT1/4 TAPER RING GAUGE - PT1/4 TAPER PLUG GAUGE - PT1/8 TAPER RING GAUGE - PT1/8 TAPER PLUG GAUGE - PT3/8 TAPER RING GAUGE - PT3/8 TAPER PLUG GAUGE - R1/8 TAPER PLUG GAUGE


Pin Gages

タイのマネージャ

タイ支社 マネージャー 王士華

外径d / 有効径d2/谷の径d1/許容差

R1/16-28 = 7.723
R1/8-28 = 9.728
R1/4-19 = 13.157
R3/8-19 =16.662
R1/2-14 = 20.955
R3/4-14 =26.441
R1-11 =33.249
R1 1/4-11 =41.910
R1 1/2-11 =47.803


M 2 X 0.4
M 2.5 X 0.45
M 3 X 0.5
M 3.5 X 0.6
M 4 X 0.7
M 5 X 0.8
M 6 X 1.0
M 8 X 1.25
M 8 X 1.0
M 10 X 1.5
M 10 X 1.25
M 10 X 1.0
M 10 X 0.75
M 12 X 1.75
M 12 X 1.5
M 12 X 1.25
M 12 X 1.0
M 14 X 2.0
M 14 X 1.5
M 15 X 1.0
M 16 X 2.0
M 16 X 1.5
M 17 X 1.0
M 18 X 1.5
M 20 X 2.5
M 20 X 1.5
M 20 X 1.0
M 22 X 2.5
M 22 X 1.5
M 24 X 3.0
M 24 X 2.0
M 25 X 1.5
M 27 X 3.0
M 27 X 2.0
M 30 X 3.5
M 30 X 2.0
M 30 X 1.5
M 33 X 2.0
M 35 X 1.5
M 36 X 4.0
M 36 X 2.0
M 39 X 2.0

BSW (British Standard Whitworth)
1/8" BSW 40
5/32" BSW 32
3/16"B SW 24
7/32" BSW 24
1/4" BSW 20
5/16"B SW 18
3/8" BSW 16
7/16"B SW 14
1/2" BSW 12
9/16"B SW 12
5/8" BSW 11
3/4" BSW 10
7/8" BSW 9
1" BSW 8
1 1/8 "BSW 7
1 1/4" BSW 7
1 3/8" BSW 6
1 1/2" BSW 6
1 5/8" BSW 5
1 3/4" BSW 5
2" BSW 4 1/2
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
G1/8"-28
G1/8"-28
G1/4-19
G1/4-19
G3/8-19
G3/8-19
G1/2-14
G1/2-14
G5/8-14
G5/8-14
G3/4-14
G3/4-14
G7/8-14
G7/8-14
G1"-11
G1"-11
G1 1/8"-11
G1 1/8"-11
G1 1/4"-11
G1 1/4"-11
G1 3/8"-11
G1 1/2"-11
G1 1/2"-11
G1 5/8-11
G1 3/4"-11
G1 3/4"-11
G2"-11
Taper (BSPT) -- (R)
R1/16"-28
R1/8"-28
R1/4"-19
R3/8"- 19
R1/2"- 14
R3/4"-14
R1"-11
R1 1/4"-11
R1 1/2"-11
R2"-11
R2 1/2"-11
R3"-11
R4"-11
R5"-11
R6"-11
1/16"BSPT28
1/8"BSPT28
1/4"BSPT19
3/8"BSPT19
1/2"BSPT14
3/4"BSPT14
1"BSPT11
1 1/4"BSPT11
1 1/2"BSPT11
2"BSPT11
2 1/2"BSPT11
3"BSPT11
4"BSPT11
5"BSPT11
6"BSPT11
PIPE THREAD -- BRITISH STANDARD PIPE PARALLEL -- BSPP/BSPF
PIPE THREAD -- JAPANESE PIPE PARALLEL -- PF
British Pipe Thread ( Whitworth Form) -- Parallel (BSPP/BSPF) -- (G)
M1.6X0.35
M1.8X0.35
M2X0.4
M2.2X0.45

M2.5X0.45
M3X0.5
M3.5X0.6
M4X0.7

M4.5X0.75
M5X0.8
M6X1.0


M8X1.25
M9X1.25
M10X1.5
M11X1.5

M12X1.75
M14X2.0
M16X2.0
M18X2.5

M20X2.5
M22X2.5
M24X3.0
M27X3.0

M30X3.5
M33X3.5
M36X4.0
M39X4.0

M42X4.5
M45X4.5
M48X5.0
M52X5.0

M56X5.5
M60X5.5
M64X6.0
M68X6.0
M2.5X0.35
M3X0.35
M3.5X0.35
M4X0.5

M4.5X0.5
M5X0.5
M5.5X0.5
M6X0.5

M6X0.75
M7X0.75
M8X0.75
M9X0.75

M10X0.75
M11X0.75
M12X0.75
M8X1.0

M9X1.0
M10X1.0
M11X1.0
M12X1.0

M14X1.0
M16X1.0
M18X1.0
M20X1.0

M22X1.0
M24X1.0
M27X1.0
M30X1.0

M10X1.25
M12X1.25
M12X1.5
M14X1.5

M16X1.5
M18X1.5
M20X1.5
M22X1.5

M24X1.5
M27X1.5
M28X1.5
M30X1.5
M33X1.5
M36X1.5
M39X1.5
M42X1.5

M45X1.5
M48X1.5
M50X1.5
M52X1.5

M55X1.5
M56X1.5
M58X1.5
M60X1.5

M18X2.0
M20X2.0
M22X2.0
M24X2.0

M27X2.0
M30X2.0
M33X2.0
M36X2.0

M39X2.0
M42X2.0
M45X2.0
M48X2.0

M52X2.0
M56X2.0
M60X2.0
M64X2.0

M68X2.0
M72X2.0
M76X2.0
M80X2.0

M85X2.0
M90X2.0
M95X2.0
M100X2.0

M30X3.0
M33X3.0
M36X3.0
M39X3.0
M42X3.0
M45X3.0
M48X3.0
M52X3.0

M56X3.0
M60X3.0
M64X3.0
M68X3.0

M72X3.0
M76X3.0
M80X3.0
M85X3.0

M90X3.0
M95X3.0
M100X3.0
M42X4.0

M45X4.0
M48X4.0
M52X4.0
M56X4.0

M60X4.0
M64X4.0
M68X4.0
M72X4.0

M76X4.0
M80X4.0
M85X4.0
M90X4.0

M95X4.0
M100X4.0
M72X6.0
M76X6.0

M80X6.0
M85X6.0
M90X6.0
M95X6.0

M100X6.0
M130X6.0
M150X6.0
M180X6.0
NO:04-40UNC
NO:06-32UNC
NO:08-32UNC
NO:10-24UNC

NO:12-24UNC
1/4”-20UNC
5/16” -18UNC
3/8”-16UNC

7/16” -14UNC
1/2”-13UNC
9/16” -12UNC
5/8”-11UNC

3/4”-10UNC
7/8”- 9UNC
1” - 8UNC
11/8” - 7UNC

11/4” - 7UNC
13/8” - 6UNC
11/2” - 6UNC
13/4” - 5UNC

2” - 41/2UNC
21/4 - 4.5UNC
21/2” - 4UNC
23/4” - 4UNC

3”- 4UNC
31/4 - 4UNC
31/2 - 4UNC
4” - 4UNC
NO:04-48UNF
NO:06-40UNF
NO:08-36UNF
NO:10-32UNF

NO:12-28UNF
1/4”-28UNF
5/16” -24UNF
3/8”-24UNF

7/16” -20UNF
1/2”-20UNF
9/16” -18UNF
5/8”-18UNF

3/4”-16UNF
7/8”-14UNF
1” -12UNF
11/8” -12UNF

11/4” -12UNF
13/8” -12UNF
11/2” -12UNF

NO:12-32UNEF
1/4”-32UNEF
5/16-32UNEF
3/8”-32UNEF

7/16-28UNEF
1/2” -28UNEF
9/16-24UNEF
5/8” -24UNEF

3/4” -20UNEF
13/16 -20UNEF
7/8” -20UNEF
15/16 -20UNEF

1”-20UNEF
1 1/16 - 18NEF
1 1/8 -18UNEF
1 3/16 - 18NEF

1 1/4-18UNEF
1 5/16 - 18NEF
1 3/8-18UNEF
1 7/16 - 18NEF

1 1/2-18UNEF
1 9/16 - 18NEF
1 5/8-18UNEF
1 11/16-18UNEF
5/16”BC 26
3/8” BC 26
7/16”BC 26
1/2” BC 20

9/16”BC 20
5/8” BC 20
11/16 BC 24
3/4” BC 30

1” BC 24
11/8” BC 26
11/4” BC 26
1.37” BC 24

1.42” BC 24
17/16 BC 24
1.45” BC 24
19/16 BC 24
1/8” SM 40
1/8” SM 44
1/8” SM 48
9/64 SM 40

11/64 SM 40
3/16 SM 28
15/64 SM 28
1/4” SM 24

1/4” SM 28
1/4” SM 40
9/32”SM 20
5/16”SM 28

5/16”SM 18
11/32 SM 28
3/8” SM 18
3/8” SM 28

7/16”SM 16
7/16”SM 28
1/2” SM 28
9/16”SM 20
1/8” W 40
3/16”W 24
1/4” W 20
5/16”W 18

3/8” W 16
7/16”W 14
1/2” W 12
9/16”W 12

5/8" W 11
3/4" W 10
7/8” W 9
1” W 8

11/8” W 7
11/4” W 7
13/8” W 6
11/2” W 6
1/8”-27 NPSM
1/4”-18 NPSM
3/8”-18 NPSM
1/2”-14 NPSM

3/4”-14 NPSM
1” -11.5NPSM
11/4”-11.5NPSM
11/2”-11.5NPSM

2” -11.5NPSM
2 1/2”- 8 NPSM
3” - 8 NPSM
4” - 8 NPSM

5” - 8 NPSM
6” - 8 NPSM

G 1/8”-28
G 1/4”-19
G 3/8”-19
G 1/2”-14

G 5/8”-14
G 3/4”-14
G 7/8”-14
G1”-11

G11/8”-11
G11/4”-11
G13/8”-11
G11/2”-11

G13/4”-11
G2” -11
G21/4”-11
G21/2”-11

G23/4”-11
G3” -11
G31/2”-11
G4” -11
1/8” PS 28
1/4” PS 19
3/8” PS 19
1/2” PS 14

3/4” PS 14
1” PS 11
1 1/4” PS 11
1 1/2” PS 11

2” PS 11
2 1/2” PS 11
3” PS 11
3 1/2” PS 11

4" PS 11
5" PS 11
6" PS 11
8” PS 11
1/8”-27 NPT
1/4”-18 NPT
3/8”-18 NPT
1/2”-14 NPT

3/4”-14 NPT
1” -11.5NPT
1 1/4-11.5NPT
1 1/2-11.5NPT

2” -11.5NPT
2 1/2”- 8 NPT
3” - 8 NPT
3 1/2”- 8 NPT

4” - 8 NPT
5” - 8 NPT
6” - 8 NPT
8” - 8 NPT

10” - 8 NPT
12” - 8 NPTThread rolling dies , Thread rolling dies.ลูกรีดเกลียว,ลูกรีดเกลียว,เกจวัดเกลียว,เกจวัดเกลียว

ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียว
ลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวลูกรีดเกลียวParallel thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal rangeClassStandard for gauge
Metric screw threads (coarse)MJISB0205B0215 JISB020960°1~684H,5H,6H,7H 4h,6h,6g,8gJISB0251
Metric screw threads (fine)JISB0207B0215 JISB02111~300JISB0252
Metric screw threads (coarse) annexesJISB0205 gauge, annexes JISB0209 annexes1~68Ⅰ, Ⅱ ,ⅢJISB0251 annexes
Metric screw threads (fine) annexesJISB0207 JISB0211 annexes1~300JISB0252 annexes
Unified screw threads (coarse)UNCJISB0206 JISB0210No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AJISB0255
Unified screw threads (fine)UNFJISB0208 JISB;0212No.0~1 1/2JISB0256
Unified screw threads (America)UNCANSIB1.1No.1~43B,2B,1B 3A,2A,1AANSIB1.2
UNFNo.0~11/2
UNEFNo.12~111/16
UNSNo.10~6-
4UN,6UN 8UN,12UN 16UN,20UN 28UN,32UN5/16~6ANSIB1.2
Unified screw threads (ML Standard)UNCMIL-S-7742B0.073~0.1643B,2B,1B 3A,2A,1ANBSHANDBOOKH28
UNF0.060~1.5
12UN1.75~6
Unified screw threads (ML Standard)UNJCMIL-S-8879A0.073~43B,3ANBSHANDBOOKH28
UNJF0.060~1.5
UNJEF0.216~1.6875
8UNJ1.0625~4
12UNJ0.625~6
16UNJ0.4375~6
Parallel pipe threadsGJISB020255°1/16~6A,BJISB0254
Parallel pipe threads (annexes)PFJISB0202 annexes1/8~12A,BJISB0254 annexes
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thick)CTGJISB020416~104--
Screw thread for riquid metal conduits and fittings (Thin)CTCJISB020480°19~75--
Parallel pipe threads(America)NPSCANSI/ASMEB1.20.160°1/8~4-ANSI/ ASMEB1.20.1
NPSM1/8~62B,2A
NPSL1/8~12-
NPSHANSI/ASMEB2.4B1.20.11/2~4ANSIB2.4
NPSFANSIB1.20.31/16~1ANSIB2.2
NPSIANSIB1.20.41/16~1
Metric trapezoidal screw threadsTrJISB0216,B021830°8~3007H,8H,7e,8e-
30° trapezoidal screw threadsTMJISB0216 annexes (abolition)10~300-
29° trapezoidal screw threadsTWJISB022229°10~100
ACME screw threadsACMEANSIB1.51/4~55G,4G,3G,2G 6C,5C,4C,3C,2CANSIB1.5
STUB ACME screw threadsSTUB ACMEANSIB1.8-ANSIB1.8
Buttress screw threadsBUTTANSIB1.97°x45°1/2~242,3AMSIB1.9
Cycle screw threadsBCJISB022560°5/16~19/16-JMAS4002
Screw threads for sewing machinesSMJISB02261/16~13/16Ⅰ, Ⅱ ,Ⅲ-
Screw threads for tripod connections camerasUJISB71031/4,3/8-JCIS3-63
Screw threads for engagement of accessories to lens frontMJISB711113.5~95-
Screw threads for spark plugs for internal combustion enginesJISB803110S~14S,M4X0.7
Stud bolts(STUD)MJISB11734~20
Tire valve , threads for automobilesTVJISD42075~17
Tire valve threadsCTVJISD94225,8JMAS4002


Taper thread specifications
Type of threadSymbolStandard for screw threadThread angleNominal  rangeTaperStandard for gauge
Taper pipe threadRJISB020355°1/16~61/16JISB0253
Rc
Rp-
PTJISB0203  annexes1/8~121/16JISB0253  annexes
PT
PS-
Taper pipe thread (America)NPTANSI/ ASMEB1.20.160°1/16~24OD1/16ANSI/ASMEB1.20.1
NPTR1/2~4
Taper pipe thread (America) (Dryseal)NPTFANSIB1.20.31/16~3ANSIB1.20.5
PTFSAESHORTANSIB1.20.41/16~3
Taper pipe thread
(MIL specification)
ANPTMIL-P-71051/16~3MIL-P-7105
Camera for release mounting screw threadMJISB71043.428°JCIS4-63
Seamless steel gas cylinders-JISB824155°V1,V2,V33/26
Valves for dissolved acetylene cylinder-JISB824439JISB8244~6
Valves for liquefied petroleum gas cylinder-JISB8245V1,V2
Valves for high pressure gas cylinder-JISB8246V1,V2,V3


1.Thread Plug Gauge & Thread Ring Gauge  
&( Special Custom -Made Gauge)

2.Setting Plug Gauge & Setting Ring Gauge
3. Special Taps (Custom-Made Tap)
4. Thread Rolling Dies (New and  Regrind)

5.Special Round Dies (External Thread Cutting)
Siam Chotipath Machinery Co.,LTD (Thailand)
Siam Master Precision Tool LTD  (Thailand) 

http://www.smpt.co.th/

Skype : best-wise
QQ number : 2739610228 

Email : rollingdie@gmail.com

1 ความคิดเห็น: